Yleistä antidopingohjelmista


Oma antidopingohjelma on lajiliittojen ja urheiluopistojen vahva kannanotto sekä julkinen linjaus puhtaan urheilun puolesta. Antidopingohjelma innostaa ja sitouttaa laadukkaaseen antidopingtoimintaan, määrittelee antidopintyön tavat ja tavoitteet ja levittää reilun pelin viestiä tehokkaasti. Suomalaiset lajiliitot ja urheiluopistot ovat kansainvälisesti vertaillen edistyksellisiä antidopingtoimijoita: niiden antidopingohjelmat ovat herättäneet laajasti kiinnostusta ja vahvistaneet Suomen asemaa antidopingtoiminnan edelläkävijänä.  

Antidopingtoiminnan tärkein tehtävä on vaikuttaa koulutuksen ja viestinnän avulla siihen, että kaikki urheilutoimijat asennoituvat kielteisesti dopingiin ja sen käyttöön sekä muuhun reilun pelin sääntöjä rikkovaan toimintaan. Kaikkien urheilun toimijoiden tulee yhdessä viedä puhtaan urheilun viestiä eteenpäin. Oman antidopingohjelman toteuttaminen on lajiliitoille ja urheiluopistoille luonteva tapa kantaa tätä vastuutaan ja osoittaa kannattavansa puhdasta urheilua.

Lajiliittojen ja muiden urheilujärjestöjen antidopingohjelmat

Kotimaiset lajiliitot jäsenineen ovat tärkeässä asemassa puhtaan urheilun edistämisessä. Vuoden 2015 alussa voimaantullut Suomen antidopingsäännöstö velvoittaa lajiliittoja tekemään antidopingohjelmat, joita heidän tulee toiminnassaan toteuttaa ja arvioida sekä tarvittaessa päivittää. SUEK arvioi ja raportoi lajiliittojen ohjelmat sekä niiden toteutuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arviointi otetaan huomioon lajiliittojen valtionavussa. Viimeksi ohjelmien arviointi suoritettiin vuonna 2018.

Lajiliiton antidopingohjelman lähtökohtana ovat liiton strategiset valinnat sekä reilun pelin periaatteet. Jokaisen liiton antidopingohjelma on erilainen. Ohjelmaan vaikuttavat muun muassa lajin ominaispiirteet, harrastajamäärät ja koulutusjärjestelmät. SUEK julkaisee sivuillaan eri lajiliittojen antidopingohjelmia auttaakseen muita liittoja suunnittelemaan omia ohjelmiaan.

Antidopingohjelmissaan liitot määrittelevät muun muassa antidopingtoimintansa toimenpiteet, kohderyhmät (muun muassa seuratoimijat, nuoret urheilijat, vammaisurheilijat ja valmentajat) ja vastuuhenkilöt. Antidopingohjelman vahvistaa yleensä lajiliiton hallitus. Ohjelman valmistumisen jälkeen liiton tulee huolehtia ohjelman viestimisestä ja siihen sitouttamisesta. Antidopingasiat tulee ottaa huomioon toimintasuunnitelmassa sekä raportoida vuosikertomuksessa.

SUEK on päivittänyt Lajiliittojen antidopingohjelmien kriteeristön (04/2015), jonka tarkoituksena on auttaa liittoja suunnittelemaan ja toteuttamaan omia antidopingohjelmiaan. SUEK myös kommentoi liittojen ohjelmia ennen niiden julkaisemista ja auttaa näin liittoja luomaan parhaat mahdolliset antidopingohjelmat. SUEK on sitoutunut kommentoimaan kunkin liiton antidopingohjelmaa kahden viikon kuluessa siitä, kun liitto toimittaa ohjelmansa SUEKille. Ohjelmat voi lähettää kommentoitavaksi SUEKin viestintäpäällikölle.

Puhtaasti paras urheiluopisto -ohjelma

Myös urheiluopistojen, joilla on tärkeä sijansa urheilijoiden koulutuksessa, huippu-urheilijoiden harjoittelupaikkoina ja kansainvälisinä urheiluväen kohtaamispaikkoina, kannattaa laatia oma innostava antidopingohjelmansa. Ohjelmat ovat vahva kannanotto suomalaisilta urheiluopistoilta: dopingille ei ole tilaa. Oman antidopingohjelmansa laatimalla urheiluopisto myös lisää antidopingtoiminnan osaamistaan ja vahvistaa eettistä arvopohjaansa. Antidopingohjelman tehneet ja sopimuksen allekirjoittaneet urheiluopistot saavat käyttää Puhtaasti paras urheiluopisto – Doping free -tunnusta toiminnassaan.
 
Urheiluopistojen Yhdistys ry sekä Varalan ja Vierumäen urheiluopistot yhteistyössä SUEKin kanssa ovat laatineet Urheiluopistojen antidopingohjelmat -oppaan, jonka tarkoituksena on toimia urheiluopistojen omien antidopingohjelmien tekemisen apuna. SUEK kommentoi urheiluopiston antidopingohjelmaa kahden viikon kuluessa siitä, kun opisto lähettää ohjelmansa SUEKille. Ohjelman voi lähettää kommentoivaksi SUEKin viestintäpäällikölle.

Urheiluopistojen antidopingohjelmat painottuvat koulutustoimintaan ja sekä yhteistyöhön dopingvalvonnan tehostamiseksi niin opistojen tiloissa kuin suorituspaikoilla. Henkilökunta koulutetaan havaitsemaan merkkejä dopingin käytöstä ja puuttumaan siihen asianmukaisesti.  

 

Susanna Sokka

Susanna Sokka

viestintäpäällikkö

puh: 040 740 7477

email: susanna.sokka@suek.fi

Piia Pöyhönen

Piia Pöyhönen

Koulutuspäällikkö

puh: 050 490 9959

email: piia.poyhonen@suek.fi