Verksamhet

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf ansvarar för hela dopingövervakningen i Finland. FCEI använder i sin antidopingverksamhet också namnet Finlands Antidopingkommitté ADK. Dessutom förebygger FCEI i samarbete med övriga aktörer manipulation av idrottstävlingar samt utvecklar läktarsäkerheten och -trivseln. FCEI arbetar kompromisslöst för en ren idrott och ett rättvist spel. Rent spel är bäst!

Verksamhetsområden

Dopingövervakning:

Genom effektiv dopingövervakning förebygger FCEI dopinganvändning och verksamhet som främjar doping samt får fast dem som bryter mot reglerna. På så sätt kan FCEI säkerställa idrottarnas rätt till en ren idrott, försvara rättvisan i idrott och förhindra användningen av substanser och metoder som är skadliga för hälsan. FCEI:s dopingövervakning genomförs på ett systematiskt och omfattande sätt, det följer regelverk och internationella standarder.

FCEI:s antidopingverksamhet riktas mot tävlingsidrottare och deras närmaste krets. FCEI samarbetar även med A-klinikstiftelsens rådgivningstjänst Dopinglinkki, som riktar sig till motionärer som använder dopingmedel och deras närmaste krets.

Förebyggande av manipulation av tävlingar:

FCEI förebygger manipulation av tävlingar i samarbete med andra idrottsaktörer och myndigheter. FCEI verkar som nationellt datacenter vad gäller manipulation av idrottstävlingar och undersöker förbrytelser i samband med manipulation.

Läktarsäkerhet och -trivsel:

FCEI förebygger läktarvåld i samarbete med andra idrottsaktörer och myndigheter och befrämjar läktarsäkerhet och -trivsel. FCEI undersöker också läktarsäkerhetsförseelser som bryter mot idrottens regler.

Utbildning:

FCEI arrangerar högklassig utbildning för aktörer inom idrotten. FCEI:s utbildning påverkar attityder och kunskaper hos elitidrottare, deras närmaste krets, ungdomar som vill nå toppen samt idrottsorganisationer och -föreningar. Då har alla färdigheter att göra val som baseras på etik och respekt för andra.

Kommunikation:

FCEI:s kommunikation är öppen, aktiv och målinriktad. FCEI befrämjar med sin kommunikation en rättvis och etisk idrottskultur samt en ökning av idrottens uppskattning. FCEI:s kommunikation stöder även FCEI:s värderingar och strategiska målsättningar i sin helhet.

Påverkan:

FCEI påverkar i internationella antidopingorganisationer och bland internationella aktörer inom idrotten för harmonisering av regler och standarder och för ökad jämställdhet mellan idrottarna. FCEI ligger i utvecklingens spets i den internationella antidopingverksamheten.

Forskningsverksamhet:

FCEI förstärker idrottens etik med hjälp av omfattande och tvärvetenskaplig forskningsverksamhet. Vi koordinerar, utvecklar och genomför undersökningar och utredningar som rör idrottsetiska frågor tillsammans med olika parter. På så sätt skapar vi tillsammans ny information till beslutsfattare samt andra aktörer inom motion och idrott. I forskningsverksamheten är det också viktigt att förmedla och anpassa etiska verksamhetsmodeller som aktörerna kan dra nytta av för att främja fair play.

För att förhindra tävlingsmanipulation och för att utveckla läktarsäkerheten och -trivseln verkar FCEI internationellt bl.a. i samarbete med Interpol, Europol, Internationella olympiska kommittén IOC och Europeiska fotbollsförbundet UEFA. FCEI verkar som sekretariat för den nationella arbetsgruppen mot manipulering av matchresultat, som förutsätts av Europarådets konvention.

Medlemmar och finansiering

FCEI är ett allmännyttigt samfund som till största delen finansieras genom tipsmedel från undervisnings- och kulturministeriet samt av sina samarbetspartners. FCEI har fyra medlemmar:

  • Finlands Olympiska Kommitté rf,
  • Finlands Paralympiska Kommitté rf,
  • Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening rf samt
  • finska staten, som företräds av undervisnings- och kulturministeriet.

 

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi