Specialidrottsförbundens antidopingprogram


Utgångspunkterna i specialidrottsförbundets antidopingprogram är förbundets strategiska val: värderingar, vision, mission samt principerna för rent spel.

Varje gren har olika antidopingprogram. Programmet påverkas av bland annat antal utövare, grenens särdrag och förbundets storlek. FCEI har utarbetat en uppsättning kriterier för specialidrottsförbundens antidopingprogram. Dessa kriterier fungerar samtidigt som en ram för programmet och underlättar vid planeringen.

Kriterierna innehåller:

Regelverk

 • Specialidrottsförbundet har förbundit sig till Finlands antidopingstadgar, och förbundets föreskrifter om disciplinära åtgärder omfattar antidopingstadgarna.
 • Idrottarnas licenssystem omfattar kraven i antidopingstadgarna. Dessutom har idrottarna separata antidopingavtal.
 • Specialidrottsförbundet ger idrottarnas stödpersoner information om och utbildning i antidopingstadgarna.

Utbildning

 • Idrottare och deras stödpersoner har rätt att få aktuell information om antidopingfrågor.
 • Specialidrottsförbundet är skyldigt att ordna antidopingutbildning för olika målgrupper.
 • Specialidrottsförbundet uppmuntrar föreningar att ordna antidopingutbildning.

Kommunikation, kriskommunikation

 • Specialidrottsförbundet ser till att informationen som rör dopingövervakning överförs aktivt och omedelbart till aktörerna.
 • Specialidrottsförbundet främjar i sin verksamhet förverkligandet av andan av ren idrott och sporrar på så sätt aktörerna till att vara representanter för rent spel.
 • Specialidrottsförbundet har en kriskommunikationsplan i vilken man tar upp kriskommunikationen i samband med fall av eller misstanke om dopinganvändning.

Dopingövervakning, dopingkontroll, testningspool, dispenser och dopingförseelser

 • Specialidrottsförbundet samarbetar med FCEI i genomförandet av dopingövervakningen, till exempel i överföringen av nödvändig information och i att informera tävlingsarrangörerna om deras skyldigheter.
 • Specialidrottsförbundet måste vara medvetet om idrottarnas dispensförfaranden på både nationell och internationell nivå.
 • Specialidrottsförbundet samarbetar med FCEI i utredningen av dopingförseelser.

Uppföljning och ansvarspersoner

 • Specialidrottsförbundet utser en ansvarsperson för antidopingprogrammet.
 • Specialidrottsförbundet publicerar sitt antidopingprogram på sin webbplats samt skickar programmet för publicering på FCEIs webbplats.
 • Specialidrottsförbundet registrerar antidopinguppgifterna i sin verksamhetsplan och rapporterar om genomförandet av dem i års- eller verksamhetsberättelsen.


Närmare anvisningar finns i kriterierna för specialidrottsförbundens antidopingprogram. Specialidrottsförbunden kan skicka in sitt program till FCEI för synpunkter och ett formellt godkännande. På detta sätt stöder FCEI gärna specialidrottsförbunden i utarbetandet av antidopingprogrammet. Specialidrottsförbunden kan om de så önskar publicera sitt antidopingprogram på FCEI s webbplats. Du kan skicka in programmet för synpunkter och publicering till adressen info@suek.fi.

FCEI bedömde utgångsläget för specialidrottsförbundens antidopingprogram för första gången på hösten 2015 på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Den senaste utvärderingen var 2018.

Susanna Sokka

Susanna Sokka

Kommunikationschef, webbredaktör

tfn: 040 740 7477

e-post: susanna.sokka@suek.fi

Piia Pöyhönen

Piia Pöyhönen

Utbildningschef

tfn: 050 490 9959

e-post: piia.poyhonen@suek.fi