« Tillbaka

Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2020

Världsantidopingbyrån WADA har publicerat sin förteckning över förbjudna substanser och metoder i idrotten för 2020. I förteckningen definieras vilka substanser och metoder som är förbjudna vid tävling och utanför tävling och vilka substanser som är förbjudna inom vilka idrottsgrenar.
Förändringarna i förteckningen över förbjudna substanser och metoder 2020 är små. Det finns inga nya förbjudna substansgrupper i den nya förteckningen. Den största tekniska ändringen har gjorts i gruppen S1.1. där anabola steroider inte längre indelas i kroppsegna och sådana som inte kan bildas i kroppen. Alla finns nu under samma rubrik. Dessutom har formuleringar preciserats, särskilt i punkten gen- och celldoping, för att bättre svara mot dagens olika experimentella metoder. Argon har tagits bort från punkt S2 i listan och nya exempel på substanser har lagts till under vissa grupper. Dessa är: 
– S1: Metylklostebol och 1-epiandrosteron som anabola steroider
– S4: Bazedoxifen och ospemifen som selektiva estrogenreceptormodulatorer
– S6: oktodrin som stimulantia, som har varit en ingrediens i vissa utomlands tillverkade kosttillskott och som har lett till dopingförseelser
 
– Ändringarna jämfört med tidigare år har varit små. Ingen av ändringarna inverkar på idrottarens medicinering, eftersom de tillagda exemplen på substanser även tidigare har varit förbjudna och inte finns tillgängliga i Finland som läkemedel med undantag bazedoxifen, säger FCEI:s medicinska expert Pekka Rauhala
 
Förteckningen över förbjudna substanser och metoder i idrotten 2020 publiceras på finska, svenska och engelska i elektroniskt format på FCEIs webbplats i början av nästa år. Dessutom kan KAMU-mobilappen med språkversioner laddas ner i Android och iOS-enheter. Sökningen grundar sig på Lääketietokeskus läkemedelsdatabaser och där finns receptbelagda och receptfria farmakologiska preparat som fås i Finland.
 
WADAs dokument:
 
 
Ytterligare information:
Susanna Sokka
FCEI – kommunikationschef
040 740 7477