Laboratorier för dopingkontroll som ackrediterats av WADA

Alla dopingprov analyseras i laboratorier som övervakas av och har auktoriserats av WADA. För närvarande finns det 34 sådana laboratorier i världen. Laboratoriernas enhetliga praxis och höga kvalitet säkerställer att dopingproverna behandlas på samma sätt överallt i världen.

Ett ackrediterats, dvs. ackrediterat, laboratorium för dopingkontroll ansöker om ackreditering hos WADA varje år. WADA utvärderar laboratoriernas verksamhet och skickar bland annat anonyma testprover till dem för att kontrollera kvaliteten.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi