Förbjudna substanser och metoder i idrotten

Förbjudna substanser och metoder i idrotten

Världsantidopingbyrån WADA publicerar varje år förteckningen Förbjudna substanser och metoder i idrotten. Idrottaren har alltid själv ansvaret över de substanser som han eller hon använder, och okunskap får inte vara anledningen till en dopingförseelse.