Finlands antidopingregelverk

Finlands antidopingregelverk gäller all organiserad idrott i Finland. Regelverket trädde i kraft 1.1.2015, och det följer WADA:s Världsantidopingkod.

Finlands antidopingregelverk omfattar:

  • Alla registrerade idrottsorganisationer i Finland och andra organisationer som genom sina regler eller separata avtal med ADK har förbundit sig till Finlands antidopingregelverk och
  • samt deras medlemmar och tävlingsaktiva idrottsutövare jämte stödpersoner.

Idrottare som förbundit sig att följa regelverket kan kontrolleras när och var som helst. Regelverket ses över varje år. ADK:s plenarforsamling godkänner eventuella ändringar.

Relation till Världsantidopingkoden

Finlands antidopingregelverk har godkänts av Världsantidopingbyrån WADA. Finlands regelverk omfattar de krav som WADA:s Världsantidopingkod ställer på nationella antidopingregelverk.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi