Anvisningar för dopingkontroll

Dopingkontrollen utförs allitd exakt, pålitligt och enligt anvisning. ADK har tagit fram anvisningar för idrottare om verksamhet vid både urin- och blodkontroll. ADK följer den Internationella kontrollstandarden vid sina kontroller. Anvisningarna är tillgängliga på flera olika språk.
Katja Huotari

Katja Huotari

Kontrollchef

tfn: 040 843 3897

e-post: katja.huotari@suek.fi

Anna Rantanen

Anna Rantanen

Kontrollkoordinator

tfn: 050 353 0308

e-post: anna.rantanen@antidoping.fi

Janne Väre

Janne Väre

Kontrollkoordinator

tfn: 040 509 1377

e-post: janne.vare@suek.fi