Antidopingarbetets avtal och regler

Antidopingarbetet regleras med många internationella och nationella avtal, som alla har en just, jämlik och ren idrott som mål. Den finska staten deltar i dessa internationella avtal och har gett ADK en viktig uppgift att ansvara för dopingövervakningen i sin helhet i vårt land.

ADK:s verksamhet regleras av UNESCO:s antidopingavtal och Europarådets konvention mot  doping, vilka Finlands riksdag har ratifierat. Dessa avtal förutsätter att den finska staten arrangerar antidopingverksamhet i vårt land i enlighet med avtalen. Denna uppgift har tilldelats ADK.

Den finska staten har också genom UNESCO-avtalet förbundit sig att stödja Världsantidopningsbyrån WADA och att följa regelverket Världsantidopingkoden som godkänts av WADA. Finlands antidopingregelverk baserar sig på Världsantidopingkoden.
 

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) skapar förusättningarna för ADK:s verksamhet.
 

Specialidrottsförbunden har förbundit sig att följa Finlands antidopingregelverk genom UKM:s finansiering och sina egna regler. Specialidrottsförbunden ska ha ett eget antidopingprogram.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi