FCEI

FCEI

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation och läktarsäkerhet och -trivsamhet samt samarbetar aktivt både nationellt och internationellt.