FCEI publicerade resultaten från trakasseriundersökningen - För att motverka trakasseri krävs mod att förändras och ingripa

2020-09-08

Undersökningen Trakasserier inom den finländska tävlingsidrotten utredde om trakasserier förekommer inom tävlingsidrott: vilka typer av eventuella trakasserier har förekommit och vilka har gjort sig skyldiga till eventuella trakasserier. På basen av undersökningsdata är sexuella trakasserier och...
Läs mera »

FCEI iakttar myndighetsdirektiven om dopingövervakning

2020-03-26

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf beaktar de undantagsförhållanden som coronaviruset förorsakar och förhåller sig till situationen med det allvar ärendet kräver. Antidopingutbildning genomförs på distans och nätutbildning rekommenderas. Eftersom tävlingsverksamheten har avbrutits...
Läs mera »

Förbjudna substanser och metoder i idrotten 2020

2019-11-01

Världsantidopingbyrån WADA har publicerat sin förteckning över förbjudna substanser och metoder i idrotten för 2020. I förteckningen definieras vilka substanser och metoder som är förbjudna vid tävling och utanför tävling och vilka substanser som är förbjudna inom vilka idrottsgrenar. ...
Läs mera »