« Takaisin

SUEKin hallituksen kokous 5_2020

SUEKin hallitus kokous järjestettiin 9.9.2020.


Ajankohtaiset asiat
 

SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson kävi lävitse ajankohtaisia asioita. Näitä olivat muun muassa talouden toteuma ja ennuste sekä Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen tulosten julkaiseminen. Tutkimuksen jatkohyödyntämistä ja viestintää varteen koottiin hallituksen urheilijajäsen Panu Aution johdolla urheilijapaneeli. Kokemuksen pohjalta halutaan tuoda entistä enemmän urheilijoiden näkemyksiä esille. Toiminta koettiin hyödylliseksi. Yhteistyötä urheilijoiden kanssa tullaan jatkamaan ja kehittämään.

 
Testauspäällikkö Katja Huotari esitteli dopingtestauksen tilanteen sekä covid-19 pandemian vaikutuksen testaukseen. SUEK noudattaa WADAn ja kotimaisten viranomaisten ohjeita dopingvalvonnassa.
 

Keskustelussa

 
Hallituksessa keskusteltiin toimintaympäristön muutosten huomioon ottamisesta SUEKin toiminnassa. Esille nousivat muun muassa eettisten asioiden merkityksen kasvu yleisesti ja urheilussa sekä SUEKin tehtävät. Toimintaympäristön muutosten vaikutuksista tullaan lisäämään keskustelua muiden keskeisten toimijoiden hallitusten kanssa. 
 
Lisäksi keskusteltiin suomalaisen urheilun kurinpidon ja tutkinnan kehittämisestä. Asiaa viedään eteenpäin Suomen Olympiakomitean johdolla ja SUEKin tuella. 
 

Päätösasiat

 
Hyväksyttiin uusi Suomen antidopingsäännöstö, joka tulee voimaan 1.1.2021. 
 

Seuraava kokous

 
SUEKin hallituksen seuraava hallituksen kokous on 27.10.2020 kello 14:00–17:00. 
 

Kokouksessa läsnä olivat

 
Varsinaiset jäsenet
Pia Ek, puheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen, varapuheenjohtaja
Olavi Airaksinen
Panu Autio
Petri Heikkinen 
Niko Jakobsson
Merja Leinonen
Petri Pohjonen 
 
varajäsenet
Riikka Juntunen
 
henkilökunta
Teemu Japisson, pääsihteeri
Petteri Lindblom, hallituksen sihteeri 
Susanna Sokka, viestintäpäällikkö 
 
esittelijät
Katja Huotari, SUEK – testauspäällikkö
 
poissa
Kimmo J. Lipponen 
 
 
Lisätietoja: 
Teemu Japisson
SUEK – pääsihteeri
puh: 0400 878 949