Urheilija ulkomailla

Kun urheilija lähtee ulkomaille kilpailemaan, harjoittelemaan tai lomailemaan, hänen on hyvä ennakoida mahdolliset sairastumiset ja niiden hoito. Urheilijan matkalaukkuun kuuluu aina voimassa oleva luettelo urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä.

Ennen matkaa

Ennen matkaa urheilijan kannattaa tehdä lista kaikista käyttämistään lääkkeistä, ravintolisistä, vitamiineista ja palautumisvalmisteista. Näin esimerkiksi mahdollinen dopingtestitilanne nopeutuu ja helpottuu sekä valmisteiden nimet tulevat oikein merkityiksi dopingtestipöytäkirjaan.

On myös järkevää varmistaa, vähintään kuukautta ennen ulkomaanmatkaa, että mahdolliset erivapaudet ovat voimassa. Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden on iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta toimitettava erivapautta koskevat hakemuksensa etukäteen kansainväliselle lajiliitolleen (kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaisesti). Jos urheilijalla on jo ennestään ADT:n myöntämä erivapaus, urheilijan tulee selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto ADT:n myöntämän erivapauden automaattisesti vai tuleeko erivapaus toimittaa kansainvälisen lajiliiton arvioitavaksi. Urheilijan tulee pitää kopio myönnetystä erivapaustodistuksesta mukanaan.

Kotimaasta kannattaa ottaa mukaan sallittua lääkettä esimerkiksi mahdollisen säryn, flunssan ja ripulin hoitoon. Tällöin välttyy turhalta huolehtimiselta ja ulkomaisten lääkevalmisteiden tarkistamiselta matkan aikana. Huomioithan eri maiden tullisäännöt lääkkeiden maahantuontiin liittyen.

Ennen matkaa on hyvä myös selvittää kohdemaan antidopingtoimiston yhteystiedot, jotta tarvittaessa voi kysyä neuvoa kyseisessä maassa myytävistä lääkevalmisteista.

Matkalla

ADT:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon Taulukko II sisältää vain Suomessa myynnissä olevia valmisteita. Ulkomailla myynnissä olevia samannimisiäkään valmisteita ei voi tarkistaa ADT:n luettelosta. Niiden sisältämät aineet tulee tarkistaa WADA:n julkaisemasta englanninkielisestä kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta tai ADT:n julkaisemasta Taulukosta I.

Mikäli urheilija tarvitsee ulkomailla lääkärin hoitoa, hänen on syytä aina hakeutua asianmukaisen lääkärin hoitoon. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää mahdollisiin pistoksiin. Urheilijan kannattaa varmistaa, ettei hänelle hoidon yhteydessä anneta tai määrätä kiellettyjä aineita. Kiireellistä hoitoa vaativissa hätätilanteissa urheilijaa saatetaan joutua lääkitsemään ilman tarvittavia tietoja dopingaineista. Tällaisissa tilanteissa urheilijan tulee pyytää mahdollisimman perusteellinen kirjallinen selvitys hoidossa käytetyistä lääkeaineista ja hakea tarvittaessa erivapautta takautuvasti.

Lääkkeet tulee ostaa apteekista ja varmistaa, että saadut lääkkeet ovat alkuperäisiä.

Urheilijan kannattaa ottaa tarvittaessa yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä tai lajiliittonsa lääkäriin.

Olli Heinonen

Olli Heinonen

Vt. lääketieteellinen johtaja

puh: 040 586 5157

email: info@suek.fi

Anna Simula

Anna Simula

farmaseutti, erivapaudet

puh: 0400 338 510

email: anna.simula@suek.fi