Urheilija dopingtestissä

Urheilijan tulee tuntea oikeutensa ja velvollisuutensa dopingtestissä. Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet on määritelty Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kansainvälisessä testaus- ja tutkintastandardissa. Kaikki urheilijan dopingtestissä antamat tiedot käsitellään luottamuksellisina.

SUEK käsittelee tietoja dopingvalvonnan suorittamista varten Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti. Tietojen käsittelyssä noudatetaan Suomen tietosuojalainsäädäntöä ja WADAn Kansainvälistä tietosuojastandardia. Dopingtestiin liittyvät tiedot, kuten testitulokset ja tiedot niiden mahdollisista seuraamuksista, välitetään vain tarkoin rajatuille asianomaisille tahoille Suomen ja/tai Maailman antidopingsäännöstön mukaisesti.

Urheilijan oikeudet

Urheilijan oikeuksiin dopingtestissä kuuluu:

 • Ottaa yksi oma edustajansa mukaansa dopingtestiin (suositeltavaa). Tarvittaessa (mikäli mahdollista) urheilija voi ottaa edustajansa lisäksi mukaansa myös tulkin.
 • Saada lisätietoa dopingtestimenettelystä vastaavalta dopingtestaajalta.
 • Edellyttäen, että urheilija on dopingtestihenkilöstön jatkuvan valvonnan alaisena, hän voi pyytää lisäaikaa dopingtestitiloihin ilmoittautumiseen seuraavista syistä:
  • hakeakseen vaatteensa, henkilöllisyystodistuksensa ja/tai oman edustajansa ja mahdollisesti tulkin mukaansa testiin
  • suorittaakseen verryttelyn/harjoituksen loppuun
  • saadakseen tarvittavia lääkinnällisiä toimenpiteitä
  • muusta vastaavan dopingtestaajan hyväksymästä syystä

ja lisäksi kilpailutesteissä:

 • osallistuakseen mahdollisesti jäljellä oleviin kilpailulajeihin
 • osallistuakseen tiedotusvälineiden haastatteluihin ja
 • osallistuakseen palkintoseremonioihin.

Pyytää mahdollisia Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kansainvälisen testaus- ja tutkintastandardin mukaisia muunnoksia dopingtestimenettelyyn, mikäli kyseessä on vammaisurheilija tai alaikäinen urheilija.

Urheilijan velvollisuudet

Urheilijan tulee dopingtestissä:

 • Olla asianmukaisesti dopingtestihenkilöstön valvonnassa, kunnes dopingtesti on suoritettu loppuun.
 • Todistaa henkilöllisyytensä.
 • Ilmoittautua dopingtestitiloihin mahdollisimman pian.
 • Noudattaa annettuja ohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen, dopingtestistä kieltäytyminen tai muu sääntöjen rikkominen voidaan käsitellä mahdollisena dopingrikkomuksena, josta voi seurata antidopingsäännöstön mukainen rangaistus.
Katja Huotari

Katja Huotari

testauspäällikkö

puh: 040 843 3897

email: katja.huotari@suek.fi

Petri Koskela

Petri Koskela

Dopingtestauksen asiantuntija

puh: 040 0808 442

email: petri.koskela@suek.fi

Anna Rantanen

Anna Rantanen

Dopingtestauksen asiantuntija

puh: 050 353 0308

email: anna.rantanen@suek.fi

Janne Väre

Janne Väre

Dopingtestauksen asiantuntija

puh: 040 509 1377

email: janne.vare@suek.fi