Tutkimus

SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä laaja-alaisen ja monitieteisen tutkimustoiminnan avulla. Uusien tutkimusten koordinoinnin ja kehittämisen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa päätöksentekijöille sekä muille liikunnan ja urheilun toimijoille.

Tutkimukseen ja tieteeseen keskittyvän yhteistyön avulla vahvistamme urheilun eettistä arvopohjaa, tuomme tietoa kansalliseen arvokeskusteluun ja nostamme urheilun arvostusta. Tärkeänä painopisteenä on myös välittää ja soveltaa eettisiä toimintamalleja toimijoiden hyödyksi reilun urheilun edistämiseksi.

Tutkimustoiminta Suomessa

SUEK edistää ja tekee urheilun eettisiä kysymyksiä koskevia tutkimuksia ja selvityksiä Suomessa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kiinnostuksen kohteita ovat:

  • antidopingtoiminta
  • kilpailumanipulaation ehkäisy
  • katsomoturvallisuus ja -viihtyvyys sekä
  • urheilun muut eettiset kysymykset.

Kansainvälinen yhteistyö

Seuraamme tiiviisti uusinta urheilun eettisiä kysymyksiä koskevaa kansainvälistä tutkimusta ja käymme aktiivista vuoropuhelua kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisäksi osallistumme alan kansainvälisiin kokouksiin ja kongresseihin sekä teemme tutkimusvierailuja.