Toiminta

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK käyttää antidopingtoiminnassaan myös nimeä Suomen antidopingtoimikunta ADT. Lisäksi SUEK ehkäisee yhdessä muiden toimijoiden kanssa urheilukilpailuiden manipulointia, kehittää katsomoturvallisuutta ja -viihtyisyyttä. SUEK tekee tinkimättömästi töitä puhtaan urheilun ja reilun pelin puolesta. Reilusti paras

Toiminta-alueet

Dopingvalvonta:

SUEK ehkäisee tehokkaalla dopingvalvonnalla dopingin käyttöä ja dopingia edistävää toimintaa sekä saa sääntöjen rikkojat kiinni. Näin SUEK turvaa urheilijoiden oikeutta reiluun urheiluun, puolustaa urheilun oikeudenmukaisuutta ja estää terveydelle haitallisten aineiden tai menetelmien käyttöä. SUEKin dopingvalvonta on suunnitelmallista ja kattavaa, ja se noudattaa säännöstöjä ja kansainvälisiä standardeja.

SUEKin antidopingtoiminta kohdistuu kilpaurheilijoihin ja heidän lähipiiriinsä. SUEK tekee myös yhteistyötä A-klinikkasäätiön Dopinglinkki-neuvontapalvelun kanssa, joka on suunnattu dopingaineita käyttäville kuntoilijoille ja heidän lähipiirilleen.

Urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäisy:

SUEK ehkäisee kilpailumanipulointia yhteistyössä muiden urheilutoimijoiden ja viranomaisten kanssa. SUEK toimii urheilukilpailuiden manipuloinnin kansallisena tietokeskuksena ja tutkii manipulointiin liittyviä rikkomuksia.

Katsomoturvallisuus ja -viihtyisyys:

SUEK ehkäisee yhteistyössä muiden urheilutoimijoiden ja viranomaisten kanssa katsomoväkivaltaa ja edistää katsomoturvallisuutta ja -viihtyisyyttä. SUEK myös tutkii urheilun sääntöjä koskevia katsomoturvallisuusrikkomuksia.

Koulutus:

SUEK järjestää laadukasta koulutusta urheilutoimijoille. SUEKin koulutus vaikuttaa huippu-urheilijoiden, heidän lähipiirinsä, huipulle pyrkivien nuorten sekä urheilujärjestöjen ja -seurojen asenteisiin ja tietoon. Näin kaikilla on valmiudet tehdä eettisyyteen ja toisten kunnioittamiseen perustuvia valintoja.

Viestintä:

SUEKin viestintä on avointa, aktiivista ja tavoitteellista. SUEK edistää viestinnällään reilua ja eettistä urheilukulttuuria sekä urheilun arvostuksen lisääntymistä. SUEKin viestintä myös tukee SUEKin arvoja ja strategisia tavoitteita kokonaisuudessaan.

Vaikuttaminen:

SUEK vaikuttaa kansainvälisissä antidopingorganisaatioissa ja kansallisten urheilutoimijoiden keskuudessa sääntöjen ja standardien yhdenmukaistamiseen sekä urheilijoiden yhdenvertaisuuden lisääntymiseen. SUEK on kehityksen eturintamassa kansainvälisessä antidopingtoiminnassa.

Tutkimustoiminta:

SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä laaja-alaisen ja monitieteisen tutkimustoiminnan avulla. Koordinoimme, kehitämme ja teemme urheilun eettisiä kysymyksiä koskevia tutkimuksia ja selvityksiä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Näin tuotamme yhdessä uutta tietoa päätöksentekijöille sekä muille liikunnan ja urheilun toimijoille. Tutkimustoiminnassa tärkeää on lisäksi välittää ja soveltaa eettisiä toimintamalleja toimijoiden hyödyksi reilun urheilun edistämiseksi.

Kilpailumanipuloinnin ehkäisemiseksi ja katsomoturvallisuuden sekä -viihtyisyyden kehittämiseksi SUEK vaikuttaa kansainvälisesti muun muassa yhteistyössä Interpolin, Europolin, Kansainvälisen Olympiakomitea IOC:n ja Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n kanssa. SUEK toimii sihteeristönä kansallisen kilpailumanipulaation vastaiselle yhteistyötoimikunnalle, jollaista Euroopan neuvoston yleissopimus edellyttää.

Jäsenet ja rahoitus

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, joka saa rahoituksensa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista sekä yhteistyökumppaneiltaan. SUEKilla on neljä jäsentä:

  • Suomen Olympiakomitea ry,
  • Suomen Paralympiakomitea ry,
  • Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry,
  • Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteystietoja

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Lakiasiainjohtaja

puh: 0400 272 887

email: petteri.lindblom@suek.fi