Taulukko I: Maailman antidopingsäännöstön mukainen urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo vuonna 2017

Vuoden 2018 luettelo julkaistaan sivulla Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 1.1.2018.

(Yläindeksit viittaavat julkaisun lopussa oleviin selityksiin. Tähdet viittaavat selityksiin, jotka ovat käsitellyn otsakkeen alla.)

Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon virallista versiota ylläpitää WADA, ja se julkaistaan englanniksi ja ranskaksi WADA:n verkkosivuilla. Mikäli suomen-, ruotsin-, englannin- ja ranskankielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio pätee.

Kaikkia kiellettyjä aineita pidetään "erikseen määriteltyinä aineina22" lukuun ottamatta ryhmiin S1., S2., S4.4., S4.5. ja S6.a. kuuluvia aineita sekä ryhmiin M1., M2. ja M3. kuuluvia kiellettyjä menetelmiä.

KAIKKINA AIKOINA (KILPAILUJEN AIKANA JA KILPAILUJEN ULKOPUOLELLA, ESIMERKIKSI HARJOITUSKAUDELLA JA KILPAILUJEN VÄLILLÄ) KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT

S0. Myyntiluvattomat lääkeaineet
S1. Anaboliset aineet
S2. Peptidihormonit, kasvutekijät, vastaavat aineet ja mimeetit
S3. β
2-agonistit
S4. Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit
S5. Diureetit ja peiteaineet
M1. Veren ja sen komponenttien manipulaatio
M2. Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio
M3. Geenidoping

KILPAILUN AIKANA KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT     

Kohdissa S0.–S5. ja M1.–M3. määriteltyjen aineiden ja menetelmien lisäksi seuraavat ovat kiellettyjä kilpailujen aikana:
S6. Piristeet
S7. Huumaavat kipulääkkeet
S8. Kannabinoidit
S9. Glukokortikoidit

TIETYISSÄ URHEILULAJEISSA KIELLETYT AINEET

P1. Alkoholi
P2. Beetasalpaajat

Esimerkkejä kielletyistä aineista ja menetelmistä

Vinokirjaimin on merkitty aineita, joita ei sinänsä mainita WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa, mutta jotka ADT:n tulkinnan mukaan sisältyvät muihin kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaaviin aineisiin tai mainittujen aineiden johdoksiin.

KAIKKINA AIKOINA (KILPAILUJEN AIKANA JA KILPAILUJEN ULKOPUOLELLA, ESIMERKIKSI HARJOITUSKAUDELLA JA KILPAILUJEN VÄLILLÄ) KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT
KIELLETYT AINEET

S0. Myyntiluvattomat lääkeaineet
Sellaisten lääkeaineiden käyttö, joiden lääkinnälliselle käytölle ihmisillä ei ole minkään valtion terveys-viranomaisen myöntämää voimassa olevaa hyväksyntää (esimerkiksi lääkeaineet, jotka ovat prekliinisessä tai kliinisessä tutkimusvaiheessa tai joita ei enää kehitetä tai valmisteta ja aineet, joiden rakennetta on muunneltu tai jotka on hyväksytty vain eläinten lääkintään) ja joita ei mainita muualla kiellettyjen aineiden listalla, on kielletty.

S1. Anaboliset aineet

1. Anabolis-androgeeniset steroidit (AAS)

a. Eksogeeniset * anabolis-androgeeniset steroidit, esimerkiksi
1-Androsteenidioli (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol)
1-Androsteenidioni (5α-androst-1-ene-3,17-dione)
1-Testosteroni (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one)
4-Hydroksitestosteroni (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one)
Androstadioni
Asetotiolutamidi
Bolasteroni
Danatsoli ([1,2]oxazolo[4´,5´:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol)
Dehydrokloorimetyylitestosteroni (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one)
Desoksimetyylitestosteroni (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol)
Drostanedioli
Drostanoloni
Etyyliestrenoli (19-norpregna-4-en-17α-ol)
Fluoksimesteroni
Formeboloni
Furatsaboli (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3´,4´:2,3]-5α-androstan-17β-ol)
Gestrinoni
Kalusteroni
Klosteboli
Kvinboloni
Mepitiostaani
Mestanoloni
Mesteroloni
Metandienoni (=Metandrostenoloni; 17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one)
Metandrioli
Metandrostenoloni
Metasteroni (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one)
Metenoloni
Metriboloni (=Metyylitrienoloni; 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one)
Metyyli-1-testosteroni (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one)
Metyylidienoloni (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one)
Metyylinortestosteroni (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one)
Metyylitestosteroni
Metyylitrienoloni
Miboleroni
Norboletoni
Noretandroloni
Norklosteboli
Oksaboloni
Oksandroloni
Oksimesteroni
Oksimetoloni
Prostanotsoli (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1´H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane)
Stanotsololi
Stenboloni
Tetrahydrogestrinoni (=THG; 17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one)
Trenboloni (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)

Sekä muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet.

b. Endogeeniset ** anabolis-androgeeniset steroidit elimistön ulkopuolisesti annosteltuina
19-Norandrosteenidioli (=Bolandioli) 1
19-Norandrosteenidioni (=Estr-4-ene-3,17-dione) 1
19-Nortestosteroni (=Nandroloni) 1
Androstane (3β-hydroxy-5α-anrostan-17-one)
Androstanoloni (=Dihydrotestosteroni)
Androsteenidioli (Androst-5-ene-3β,17β-diol)
Androsteenidioni (Androst-4-ene-3,17-dione)
Bolandioli (=19-Norandrosteenidioli; Estr-4-ene-3β,17β-diol) 1
Boldenoni
Boldioni (Androsta-1,4-diene-3,17-dione)
Dehydroepiandrosteroni (=DHEA; 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one)
Dihydrotestosteroni (=DHT; 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one)
Nandroloni (=19-Nortestosteroni) 1
Prasteroni (=Dehydroepiandrosteroni)
Testosteroni 3

sekä niiden aineenvaihduntatuotteet ja isomeerit, esimerkiksi:
19-Norandrosteroni
19-Noretiokolanoloni
3α-hydroxy-5α-adrostan-17-one
4-androsteenidioli (=Androst-4-ene-3β, 17β-diol)
5-androsteenidioni (=Androst-5-ene-3,17-dione)
7-keto-DHEA
5α-androst-2-ene-17-one (=Delta-2; 2-adrostenone)
5β-androstane-3α,17β-diol
5α-androstane-3β,17β-diol
5α-androstane-3β,17α-diol
5α-androstane-3α,17β-diol
5α-androstane-3α,17α-diol
7α-hydroksi-DHEA
7β-hydroksi-DHEA
Androst-4-ene-3β,17α-diol
Androst-4-ene-3α,17β-diol
Androst-4-ene-3α,17α-diol
Androst-5-ene-3β,17α-diol
Androst-5-ene-3α,17β-diol
Androst-5-ene-3α,17α-diol
Androsterone
Epidihydrotestosteroni
Epitestosteroni 2, 3
Etiokolanoloni

2. Muut anaboliset aineet
Klenbuteroli
Selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit (SARM)
 Andariini
 Enobosarm
 Ostariini
 Muut SARM-aineet

Tiboloni
Tseranoli
Tsilpateroli

Muut vastaavat aineet

* "Eksogeeninen" tarkoittaa ainetta, jota ei tavallisesti muodostu elimistössä luonnostaan.
** "Endogeeninen" tarkoittaa ainetta, jota tavallisesti muodostuu elimistössä luonnostaan.


S2. Peptidihormonit, kasvutekijät, vastaavat aineet ja mimeetit
Seuraavat aineet sekä muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet ovat kiellettyjä:

1. Erytropoietiinireseptorin agonistit:

1.1. Erytropoieesia eli punasolutuotantoa stimuloivat aineet (ESA-aineet)
Esimerkiksi seuraavat:

CERA (=Metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta)
Darbepoetiini (=δEPO, dEPO)
Erytropoietiinimimeettiset peptidit (EMP), esimerkiksi
 CNTO 530
 Peginesatidi

Epoetiinit (=Erytopoietiinit)
Erytropoietiinit (=EPO, RhEPO)
Erytropoietiini-fuusioproteiinit (EPO-Fc)
GATA-estäjät, esim. K-11706
Hematide (=Peginesatidi)
Metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta (CERA)
Transformoiva kasvutekijä beeta (TGF-beeta) – estäjät, esim.
 sotatersepti
 luspatersepti


1.2. Ei-erytropoieettiset erytropoietiinireseptorin agonistit
Esimerkiksi:

ARA-290
Asialoerytropoietiini
Karbamyloitu erytropoietiini

2. Hypoksian indusoiman tekijän (HIF) stabilisaattorit
Esimerkiksi:

Koboltti
Molidustaatti
Roksadustaatti (FG-4592)
Hypoksian indusoiman tekijän (HIF) aktivaattorit, esimerkiksi:
 Argon
 Ksenon


Syanokobalamiini (B-12vitamiini) ei ole kielletty.

3. Istukkahormoni (koriongonadotropiini, hCG) ja luteinisoiva hormoni (LH) sekä niitä vapauttavat aineet on kielletty miehiltä:
Esimerkiksi:

Busereliini 17
Follikkelia stimuloiva hormoni (FSH) 17
Follitropiini alfa (FSH) 17
Follitropiini beeta (FSH) 17
Gonadoreliini 17
Gonadotropiini 17
Gosereliini 17
Histreliini 17
Istukkahormoni (hCG) 17
Korifollitropiini 17
Koriongonadotropiini alfa (hCG) 17
Leuproreliini 17
Luteinisoiva hormoni (=LH; Lutropiini alfa) 17
Menotropiini (=Gonadotropiini) 17
Nafareliini 17
Triptoreliini 17
Urofolliinitropiini 17

4. Kortikotropiinit ja niitä vapauttavat aineet:
Esimerkiksi:

ACTH (Adrenocorticotropic hormone)
Kortikoliberiini (=CRF; CRH)
Kortikoreliini

5. Kasvuhormoni (GH) ja sitä vapauttavat aineet:
Käsittäen:

Kasvuhormoni (GH)
Kasvuhormonia vapauttava hormoni (GHRH) ja sen analogit, esimerkiksi:
 CJC-1295
 Sermoreliini
 Tesamoreliini

Kasvuhormonin eritystä lisäävät aineet (GHS), esimerkiksi:
 Ghreliini
 Ghreliinimimeetit, esimerkiksi:
  Anamoreliini
  Ipamoreliini
Kasvuhormonia vapauttavat peptidit (GHRP), esimerkiksi:
 Aleksamoreliini
 GHRP-6
 Heksareliini
 Pralmoreliini (GHRP-2)
 Somatoliberiini (SRF; SRH)

Somatotropiini (=Kasvuhormoni)
Somatropiini (=Kasvuhormoni)

Näiden lisäksi kiellettyjä kasvutekijöitä ovat:

Fibroblastikasvutekijät (FGF)
Hepatosyyttikasvutekijä (HGF)
Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 (IGF-1) ja sen analogit
LR3IGF-1 (=Pitkäketjuinen IGF-1)
Mekasermiini (IGF-1)
MGF-kasvutekijät (Mechano growth factors)
Pitkäketjuinen IGF-1 (=LR3IGF-1)
Verihiutaleperäiset kasvutekijät (PDGF)
Verisuonten endoteelin kasvutekijä (VEGF)

Sekä kaikki muut lihasten, jänteiden tai nivelsiteiden proteiinisynteesiin tai proteiinin hajoamiseen, verisuonitukseen, energiankäyttöön, uusiutumiskykyyn tai lihastyypin muutoksiin vaikuttavat kasvutekijät.S3. β2-Agonistit
Kaikki selektiiviset ja ei-selektiiviset Beeta-2-agonistit mukaan lukien niiden kaikki optiset isomeerit ovat kiellettyjä. Poikkeuksena keuhkoinhalaationa käytettävät formoteroli, salbutamoli ja salmeteroli rajoitetuin annostuksin (katso myöhemmin).

Näihin kuuluvat muun muassa:

Bambuteroli
Bitolteroli
Broksateroli
Fenoteroli
Formoteroli 23
Higenamiini
Indakateroli
Karbuteroli
Olodateroli
Prokateroli
Reproteroli
Rimiteroli
Salbutamoli 4
Salmeteroli 19
Terbutaliini
Tulobuteroli
Vilanteroli


Poikkeuksena seuraavat, jotka eivät ole kiellettyjä:

- Keuhkoinhalaationa käytettävä salbutamoli: enintään 1600 µg 24 tunnin aikana, ei kuitenkaan enempää kuin
800 µg 12 tunnin aikana.
- Keuhkoinhalaationa käytettävä formoteroli: enintään 54 µg 24 tunnin aikana.
- Keuhkoinhalaationa käytettävä salmeteroli:
enintään 200 µg 24 tunnin aikana

Virtsan formoterolipitoisuuden ylittäessä 40 ng/ml tai salbutamolipitoisuuden ylittäessä 1 000 ng/ml ainetta ei katsota käytetyn lääkinnälliseen tarkoitukseen, vaan kyseessä katsotaan olevan positiivinen testitulos, ellei urheilija näytä kontrolloidun farmakokineettisen tutkimuksen avulla toteen, että poikkeava löydös johtuu keuhkoinhalaationa lääkinnälliseen tarkoitukseen käytetystä formoterolista tai salbutamolista yllä mainittujen enimmäismäärien puitteissa.


S4. Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit

Seuraavat hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit ovat kiellettyjä:

1. Aromataasi-inhibiittorit
Esimerkiksi:

4-androsteeni-3,6,17-trioni (6-okso)
4-hydroksiandrosteenidioni
Aminoglutetimidi
Anastrotsoli
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (=Androstatriendioni; ATD; Ketoetiokoltrieni)
Androsta-3,5-diene-7,17-dione (=Arimastaani)
Eksemestaani
Fadrotsoli
Formestaani
Letrotsoli
Testolaktoni
Vorotsoli

2. Selektiiviset estrogeenireseptorin modulaattorit (SERM)
Esimerkiksi:

Artsoksifeeni
Batsedoksifeeni
Droloksifeeni
Fispemifeeni
Idoksifeeni
Lasofoksifeeni
Ospemifeeni
Raloksifeeni
Tamoksifeeni
Toremifeeni

3. Muut antiestrogeeniset aineet
Esimerkiksi:

Fulvestrantti
Klomifeeni
Syklofeniili

4. Myostatiinin toimintoja säätelevät aineet
Esimerkiksi:

Myostatiini-inhibiittorit

5. Metaboliset modulaattorit

5.1. Adenosiinimonofosfaatin aktivoiman proteiinikinaasin (AMPK) aktivaattorit
Esimerkiksi:

AICAR
 (=5-aminoimidatsoli-4-karboksiamidi-
 1-β-D-ribofuranosidi
)
Peroksisomiproliferaattoreilla aktivoituvan reseptori deltan (PPARδ) agonistit, esimerkiksi:
 GW 1516


5.2. Insuliinit ja insuliinimimeetit
Esimerkiksi:

Aspartinsuliini
Degludekinsuliini
Detemirinsuliini
Glargininsuliini
Glulisinsuliini
Isofaani-insuliini
Lisproinsuliini
Protamiiniinsuliini

5.3. Meldonium (mildronaatti)

5.4. Trimetatsidiini

S5. Diureetit ja peiteaineet
Seuraavat diureetit*** ja peiteaineet*** on kielletty, kuten myös muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet:

Amiloridi
Asetatsoliamidi
Bendroflumetiatsidi
Bentstiatsidi
Brintsoliamidi 20
Bumetanidi
Diklofenamidi
Dortsoliamidi 20
Eplerenoni
Etakryynihappo
Furosemidi
Hydroklooritiatsidi
Indapamidi
Kaliumkanrenoaatti
Kanrenoni
Klooritalidoni
Klooritiatsidi
Klopamidi
Mefrusidi
Metolatsoni
Metyraponi
Spironolaktoni
Syklotiatsidi
Triamtereeni
Trikloorimetiatsidi
Vaptaanit (V2 antagonistit)
  Konivaptaani
  Liksivaptaani
  Motsavaptaani
  Satavaptaani
  Tolvaptaani


Desmopressiini
 (=Antidiureettinen hormoni; ADH; vasopressiini)
Terlipressiini

Probenesidi

Plasmavolyymin lisääjät

Esimerkiksi:

Glyseroli (=Glyseriini)****
ja suonensisäisesti annosteltuina:

Albumiini
Dekstraani
Gelatiini
Hydroksietyylitärkkelys (=HES)
Mannitoli
Polygeliini
Polyhydroksietyylitärkkelys

***Kun jollekin aineelle on asetettu virtsan lääkeainepitoisuudelle raja-arvo, edellyttää kyseisen aineen käyttö yhdessä diureetin tai peiteaineen kanssa joko kilpailujen aikana (esimerkiksi morfiini, katiini, efedriini, metyyliefedriini, pseudoefedriini) tai sekä kilpailujen aikana että kilpailujen ulkopuolella (esimerkiksi formoteroli, salbutamoli) käytetystä määrästä riippumatta, että myös kyseiselle aineelle on myönnetty erivapaus diureetin tai peiteaineen käytölle myönnetyn erivapauden lisäksi.

****Ihovoiteista, saippuasta, hammastahnasta ja vastaavista terveyden- ja kauneudenhoitotuotteista saatavat pienehköt annokset glyseriiniä (glyseroli) ovat sallittuja.

Drosperinonia, pamabromia ja silmätippoina käytettyjä hiilihappoanhydraasin estäjiä (esimerkiksi brintsoliamidia tai dortsoliamidia) ei ole kielletty. Felypressiinin käyttö paikallisesti hammaslääketieteellisen toimenpiteen yhteydessä ei ole kielletty.

KIELLETYT MENETELMÄT


M1. Veren ja sen komponenttien manipulaatio
Seuraavat menetelmät ovat kiellettyjä:

1. Oman tai vieraan veren, keinoveren tai minkä hyvänsä punasolutuotteen annostelu verenkiertoon tai oman veren uudelleenannostelu poisottamisen jälkeen on kielletty.

2. Kaikkien keinotekoisesti kudosten hapetusta, hapen siirtoa kudoksiin tai hapen vapautumista kudoksissa lisäävien aineiden ja tuotteiden käyttö on kielletty. Tällaisia ovat esimerkiksi perfluoroyhdisteet (esimerkiksi penflubroni ja muut fluorokarbonit ja perfluorokemikaalit), myoinositoli trispyrofosfaatti (ITPP, OXY111A), efaproksiraali (RSR13) ja sen johdokset sekä muunnellut hemoglobiinivalmisteet (esimerkiksi hemoglobiinin tavoin vaikuttavat keinotekoiset hemoglobiiniyhdisteet, hemoglobiinivaikutukseen perustuvat veren korvikkeet ja mikrokapseloitu hemoglobiini).

Inhaloitu lisähappi ei ole kielletty.

3. Veren tai veren komponenttien suonensisäinen manipulaatio fysikaalisin tai kemiallisin keinoin.


M2. Kemiallinen ja fysikaalinen manipulaatio
Seuraavat menetelmät ovat kiellettyjä:

1. Manipulointi tai manipuloinnin yritys tarkoituksena muuttaa dopingtestissä annetun näytteen laatua tai koostumusta on kielletty. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi virtsanäytteen vaihto tai turmeleminen (esimerkiksi proteaasit).

2. Suonensisäiset nesteensiirrot eli infuusiot ja/tai injektiot (yli 50 ml kuuden tunnin aikana) ovat kiellettyjä lukuun ottamatta sairaalakäyntien, kirurgisten toimenpiteiden tai kliinisten tutkimusten yhteydessä annettuja aiheellisia nesteensiirtoja.


M3. Geenidoping
Seuraavat urheilusuoritusta mahdollisesti parantavat menetelmät ovat kiellettyjä:

1. Nukleiinihappopolymeerien tai nukleiinihappoanalogien siirto.

2. Tavallisten tai geneettisesti muunneltujen solujen käyttö.


KILPAILUN AIKANA KIELLETYT AINEET JA MENETELMÄT
Kohdissa S0.-S5. ja M1.-M3. määriteltyjen aineiden ja menetelmien lisäksi seuraavat ovat kiellettyjä kilpailujen aikana:

Kielletyt aineet


S6. Piristeet
Kaikki piristeet sekä niiden mahdolliset eri optiset isomeerit (esimerkiksi d- ja l-) ovat kiellettyjä.

Piristeisiin kuuluvat:


a: Muut kuin erikseen määritellyt piristeet:
Adrafiniili
Amfepramoni
Amfetamiini
Amfetaminiili
Amifenatsoli
Benfluoreksi
Bentsyylipiperatsiini (BZP)
Bromantaani
Deksamfetamiini 39
Fendimetratsiini
Fenetylliini
Fenfluramiini
Fenkamiini
Fenproporeksi
Fentermiini
Fonturasetaami (=4-Fenyylipirasetaami; Karfedoni)
Furfenoreksi
Karfedoni
Klobentsoreksi
Kokaiini
Kropropamidi
Krotetamidi
Lisdeksamfetamiini 25
Mefenoreksi
Mefentermiini
Mesokarbi
Metamfetamiini (D-isomeeri)
Modafiniili 40
Norfenfluramiini
Parametyyliamfetamiini (p-metyyliamfetamiini)
Prenyyliamiini
Prolintaani

Piriste, jota ei mainita tässä kohdassa, on kohdan b mukainen erikseen määritelty aine.

b: Erikseen määritellyt piristeet:
Esimerkiksi:

1-(3-trifluorometyylifenyyli)-piperatsiini (TFMPP)
1-(3-klorofenyyli)-piperatsiini (mCPP)
1-(4-metoksifenyyli)-piperatsiini (MeOPP)
1,3-dimetyylibutyyliamiini (DMBA)
2,5-Dimetoksi-4-(n)-propyylitiofenetyyliamiini (2C-T-7)
2,5-Dimetoksi-4-bromoamfetamiini (DOB)
2,5-Dimetoksi-4-bromofenetyyliamiini (2C-B)
2,5-Dimetoksi-4-etyylitiofenetyyliamiini (2C-T-2)
2,5-Dimetoksi-4-jodoamfetamiini (DOI)
2,5-Dimetoksi-4-jodofenetyyliamiini (2C-I)
2-amino-4-metyyliheksaani (=Metyyliheksaaniamiini) 26
2-amino-4-metyylipentaani (DMBA)
3-fluorometkatinoni
3,4-Metyleenidioksihydroksiamfetamiini (MDOH)
3,4-Metyleenidioksi-N-(2-hydroksietyyli)amfetamiini (MDHOET)
4-amino-2-metyylipentaani (DMBA)
4-AMP (DMBA)
4-fluoroamfetamiini
α-PVP
Adrenaliini 5
AMP-sitraatti (DMBA)
Apraklonidiini
Bemegridi
Bentsfetamiini
Brimonidiini
Bromo-bentsodifuranyyli-isopropyyliamiini (=ABDF)
Bufeniini (=Dietyylipropioni)
Deksfenfluramiini
Dietyylipropioni
Dimetyyliamfetamiini
Dimetyyliamyyliamiini (=DMAA; Metyyliheksaaniamiini) 26
DMBA
Doksapraami
Efedriini 6
Efedroni (=Metkatinoni)
Epinefriini (=Adrenaliini) 5
Etafedriini
Etamivaani
Etilamfetamiini
Etilefriini
Etyylikatinoni
Famprofatsoni
Fenbutratsaatti
Fenetyyliamiini ja sen johdannaiset
Fenkamfamiini
Fenmetratsiini
Fenprometamiini
Fortane (=Metyyliheksaaniamiini) 26
Geranamiini (=Metyyliheksaaniamiini) 26
Heptaminoli
Hydroksiamfetamiini
Isomethepteeni
Katiini (=Norpseudoefedriini) 7
Katinoni ja sen analogit
Kloorifentermiini
Levmetamfetamiini
Matsindoli
Mefedroni
Meklofenoksaatti
Metamfetamiini (L-isomeeri) (=Levmetamfetamiini)
Metedroni
Metkatinoni
Metyleenidioksiamfetamiini (MDA)
Metyleenidioksietyyliamfetamiini (MDEA)
Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA)
Metyyliaminorex (MAX)
Metyyliefedriini 6
Metyylifenidaatti 15
Metyyliheksaaniamiini (=Dimetyylipentyyliamiini) 26
Metyylipentyyliamiini 26
Niketamidi
Noradrenaliini
Norfenefriini
Norpseudoefedriini (=Katiini) 7
Oksilofriini (=Metyylisynefriini)
Oktopamiini
Ortetamiini
Parahydroamfetamiini (=Hydroksiamfetamiini)
Parametoksiamfetamiini
Parametoksimetyyliamfetamiini
Pemoliini
Pentetratsoli
Pentyyliamiini (=Metyyliheksaaniamiini) 26
Pikrotoksiini
Propyyliheksedriini
Pseudoefedriini 21
Pyrovaleroni
α-pyrrolidinovalerofenoni (α-PVP)
Selegiliini 14
Sibutramiini
Strykniini
Syklatsodoni
Tenamfetamiini (=Metyleenidioksiamfetamiini)
Trimetoksiamfetamiini (TMA-2)
Tuaminoheptaani

Sekä muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet.

Kiellettyjä eivät ole paikallisesti käytettävät imidatsolijohdannaiset (esimerkiksi ksylometatsoliini, nafatsoliini, oksimetatsoliini ja tetrytsoliini) sekä seurannan kohteena vuonna 2017 olevat piristeet (bupropioni, fenyyliefriini eli metaoksedriini, fenyylipropanoliamiini eli norefedriini, kofeiini, nikotiini, pipradroli ja synefriini). Klonidiini ei ole kielletty.

Adrenaliini (epinefriini) on sallittu paikallisesti annettuna (esimerkiksi nenä- ja silmätippoina) sekä paikallispuudutuksen yhteydessä.

Katiini on kielletty, jos virtsan katiinipitoisuus on yli 5 mg/l.

Efedriini ja metyyliefedriini ovat kiellettyjä, jos virtsan efedriini- tai metyyliefedriinipitoisuus on yli 10 mg/l.

Pseudoefedriini on kielletty, jos virtsan pseudoefedriinipitoisuus on yli 150 mg/l. 21


S7. Huumaavat kipulääkkeet
Seuraavat huumaavat kipulääkkeet ovat kiellettyjä:

Alfentaniili
Buprenorfiini 16
Dekstromoramidi
Diamorfiini (=Heroiini)
Diasetyylimorfiini (=Heroiini)
Fentanyyli ja sen johdokset
Heroiini
Hydromorfoni
Metadoni
Morfiini 8
Nikomorfiini
Oksikodoni (=Oksikoni)
Oksimorfoni
Pentatsosiini
Petidiini
Remifentaniili
3-metyylifentanyyli (TMF)

S8. Kannabinoidit
Luonnosta saatava (esimerkiksi hasis, kannabis, marihuana, hasisöljy) tai synteettinen Δ9-tetrahydro-kannabinoli (THC), nabiksimolsi (THC + kannabidioli) ja kannabinoidien kaltaiset aineet (esimerkiksi "Spice", JWH-018, JWH-073, HU-210) ovat kiellettyjä.

S9. Glukokortikoidit
Esimerkiksi:

Beetametasoni 11
Deflatsakorti 11
Deksametasoni 11
Fludrokortisoni 11
Hydrokortisoni 11
Metyyliprednisoloni 11
Prednisoloni 11
Prednisoni 11
Triamsinoloni 11

Kaikki glukokortikoidit ovat kiellettyjä suun kautta, peräsuoleen, suonensisäisesti tai lihaksensisäisesti annosteltuina.

TIETYISSÄ URHEILULAJEISSA KIELLETYT AINEET

P1. Alkoholi
Alkoholi (etanoli) on kielletty vain kilpailujen yhteydessä seuraavissa urheilulajeissa:

autourheilu (FIA)
ilmailu (FAI)
jousiammunta (WA)
moottoriveneurheilu (UIM)


Alkoholi tutkitaan hengitysilmasta ja/tai verestä. Dopingrikkomuksen rajapitoisuus veressä on 0,10 g/l(=0,094607 promillea).

P2. Beetasalpaajat
Esimerkiksi:

Alprenololi
Asebutololi P2., 12
Atenololi 12
Betaksololi 12
Bisoprololi 12
Bunololi
Esmololi 12
Karteololi
Karvediloli 12
Labetaloli 12
Levobunololi
Metipranololi
Metoprololi 12
Nadololi
Nebivololi 12
Oksprenololi
Penbutololi
Pindololi 12
Praktololi
Propranololi 12
Seliprololi 12
Sotaloli 12
Timololi 12

Sekä muut kemialliselta rakenteeltaan tai biologisilta vaikutuksiltaan vastaavat aineet.

Beetasalpaajat on kielletty seuraavissa urheilulajeissa:

ammunta***** (ISSF, IPC)
autourheilu (FIA)
biljardi (kaikki lajit) (WCBS)
darts (WDF)
freestyle (aerials ja halfpipe) (FIS)
golf (IGF)
jousiammunta***** (WA)
lumilautailu (halfpipe ja big air) (FIS)
mäkihyppy (FIS)
sukellus (syvyyssukelluksessa räpylöillä ja ilman räpylöitä, pituussukelluksessa räpylöillä ja ilman räpylöitä, köysiavusteisessa syvyyssukelluksessa, Jump Blue
-sukelluksessa, sukelluskalastuksessa, staattisessa hengenpidätyksessä, tarkkuusammunnassa sekä painoavusteisessa sukelluksessa) (CMAS)

Suluissa on kansainvälinen liitto.

Beetasalpaajat on kiellettyjä vain kilpailuissa. Kuitenkin lajeissa, joiden kohdalla on *****-merkintä, beetasalpaajat on kielletty sekä kilpailuissa että niiden ulkopuolella.

Ampumaurheilun kansainvälinen lajiliitto ISSF on ilmoittanut, ettei beetasalpaajien käyttö ole mahdollista sen alaisissa kilpailuissa edes erivapauden turvin. ISSF:n vaatimuksesta myös kansallisten antidopingorganisaatioiden tulee noudattaa kyseistä linjausta. Tämä tarkoittaa, että ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvien ampumaurheilijoiden (Tasomäärittely: yleisen sarjan miesten ja naisten sekä nuorten yli 15-vuotiaiden SM-kilpailuihin osallistuvat ampujat kivääri-, pistooli-, haulikko- ja riistamaaliammunnassa) ei ole enää mahdollista käyttää beetasalpaajia kansallisissakaan kilpailuissa tai kilpailujen ulkopuolella edes erivapauden turvin. Myöskään aiemmin myönnetyt erivapaudet eivät täten enää ole voimassa. ADT:n erivapauslautakunta voi myöntää ainoastaan takautuvia erivapauksia beetasalpaajan käytölle ADT:n tasomäärittelyn ulkopuolelle jääville urheilijoille.


 

YLÄINDEKSIEN SELITYKSET (Taulukot I ja II)
 

1 Virtsan 19-norandrosteronipitoisuus (=muun muassa nandrolonin, 19-norandrosteenidiolin ja 19-norandrosteenidionin aineenvaihduntatuote) ei saa ylittää pitoisuutta 2 ng/ml.

2 Virtsan epitestosteronipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 200 ng/ml.

3 Elimistön ulkopuolisen testosteronin käyttö arvioidaan virtsasta todetun testosteronin ja epitestosteronin suhteesta. Mikäli tämä suhde ylittää arvon 4, voidaan urheilijalle suorittaa jatkotutkimuksia, joilla selvitetään, johtuuko korkea suhde elimistön ulkopuolisen testosteronin käytöstä vai jostain fysiologisesta tai patologisesta tilasta.

Mikäli elimistön ulkopuolisen testosteronin käyttö todetaan IRMS-analyysillä (isotope ratio mass spectrometry), eivät lisätutkimukset ole tarpeen, sillä positiivinen IRMS-tulos on varma osoitus elimistön ulkopuolisen testosteronin käytöstä.

Erivapaus testosteronin käytölle voidaan myöntää urheilijalle ainoastaan silloin, kun testosteronin vajaaeritykselle voidaan osoittaa perusteellisin tutkimuksin yksiselitteinen elimellinen syy, esimerkiksi primaarinen tai sekundaarinen hypogonadismi. Pelkästään matalahkojen seerumin testosteronipitoisuuksien ja subjektiivisten arviointiasteikkojen tulosten perusteella ei urheilijalle myönnetä erivapautta testosteronin käyttöön. Ikääntymisen, obesiteetin, ylikunnon, stressin, iatrogeenisen hyperprolaktinemian ja muiden syiden aiheuttaman toiminnallisen testosteronivajeen perusteella ei myöskään myönnetä erivapautta testosteronin käyttöön. Perustelluissa tapauksissa erivapaus voidaan myöntää matalin annoksin toteutettavalle lyhytaikaiselle testosteronin käytölle puberteetin käynnistämiseksi.

4 Salbutamoli on sallittu vain keuhkoinhalaatioina, kuitenkin korkeintaan annoksella 1 600 µg/vrk, ei kuitenkaan enempää kuin 800 µg 12 tunnin aikana

Virtsan salbutamolipitoisuuden ylittäessä 1 000 ng/ml ainetta ei katsota käytetyn lääkinnälliseen tarkoitukseen, vaan kyseessä katsotaan olevan positiivinen testitulos, ellei urheilija näytä kontrolloidun farmakokineettisen tutkimuksen avulla toteen, että poikkeava löydös johtuu keuhkoinhalaationa lääkinnälliseen tarkoitukseen käytetystä salbutamolista (enintään 1 600 µg/vrk, ei kuitenkaan enempää kuin 800µg 12 tunnin aikana).

Huom! Salbutamolia voidaan käyttää eri annosmuotoisina keuhkoinhalaatioina: inhalaatiojauheena, inhalaatiosumutteena sekä sumuteliuoksina. Inhalaatiojauhe- ja inhalaatiosumutevalmisteet on valmistettu siten, että ne tuottavat keuhkoihin tarkan annksen, joko 100 tai 200 µg kerta-annoksena. Sen sijaan käyttämällä sumutinliuosta ylityy jo yhdellä lääketehtaan suosittamalla inhaloidulla kerta-annoksella (2500 tai 5000 µg) antidopingsäännösten mukainen korkein vuorokausiannos ja virtsan salbutamolipitoisuus saattaa nousta yli sallitun rajapitoisuuden. Sumuteliuos on tarkoitettu vaikean astmakohatuksen hoioon, lähinnä sairaalaolosuhteissa. Salbutamolin käyttö sumuteliuoksena edellyttää hyvin perusteltua erivapautta, samoin kuin salbutamolin käyttö tabletteina tai oraaliliuoksena.

5 Adrenaliini on sallittu paikallisesti annettuna (esimerkiksi nenä- ja silmätippoina) sekä paikallispuudutuksen yhteydessä. Mikäli adrenaliinia tarvitaan akuutin vakavan tautitilan (esimerkiksi ruiskeena anafylaktisen reaktion) hoitoon ja urheilija aikoo osallistua kilpailuun seuraavan vuorokauden aikana, hänen tulee hakea erivapautta taannehtivasti heti hoidon jälkeen. Adrenaliinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika adrenaliinille on noin 1 vuorokausi.

6 Virtsan efedriini- tai metyyliefedriinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 10 mg/l. Efedriiniä ja metyyliefedriiniä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika efedriinille on noin neljä (4) vuorokautta.

7 Virtsan katiinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 5 mg/l.

8 Virtsan morfiinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 1 mg/l. Morfiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika morfiinivalmisteille on noin seitsemän (7) vuorokautta.

9 WADA:n kiellettyjen aineiden listalla ei mainita kodeiinia, dihydrokodeiinia, etyylimorfiinia tai folkodiinia. Niitä saa käyttää lääkärin määräämin annoksin, eikä positiivisesta testituloksesta rangaista. Niiden käytössä tulee kuitenkin noudattaa varovaisuutta, eikä lääkärin määräämiä annoksia tule ylittää, sillä näistä lääkeaineista muodostuu elimistössä pieniä määriä kiellettyä morfiinia. Joillain henkilöillä tai joissain tilanteissa näiden aineiden runsas käyttö johtaa selvityspyyntöön.

10 Kuuluu "seurannan kohteena oleviin aineisiin", joita tutkitaan kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Käyttö on kuitenkin vuonna 2017 sallittu, eikä positiivista testitulosta pidetä dopingrikkomuksena eikä siitä määrätä seuraamuksia.

11 Kaikki glukokortikoidit ovat kiellettyjä suun kautta, peräsuoleen, suonensisäisesti tai lihaksensisäisesti annosteltuina. Muilla tavoin annosteltuina (esimerkiksi keuhkoinhalaatioina, ihonalaisesti ja -sisäisesti, nivelensisäisesti, nivelten ja jänteiden ympärille, voiteina, tippoina tai suihkeina silmien, korvien, korvalehtien, poskionteloiden, suun limakalvojen, nenän, peräaukon ympäristön sekä ihon sairauksien hoitoon) ne ovat sallittuja.

Glukokortikoideja tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailujen ulkopuolella glukokortikoidit kuuluvat "seurannan kohteena oleviin aineisiin". Käyttö kilpailujen ulkopuolella on kuitenkin vuonna 2017 sallittu, eikä positiivista testitulosta pidetä dopingrikkomuksena eikä siitä määrätä seuraamuksia.

Lihaksensisäisesti ruiskeena annetut glukokortikoidit voivat näkyä testeissä jopa kahdeksan (8) viikkoa. Tabletteina niiden varoaika on noin seitsemän (7) vuorokautta.

12 Beetasalpaajat on kielletty eräissä lajeissa (katso P2.). ADT:n arvioimat viitteelliset varoajat eri beetasalpaajien käytölle ovat seuraavat: asebutololi 14 vrk, atenololi 14 vrk, betaksololi 14 vrk, bisoprololi 14 vrk, esmololi 5 vrk, karvediloli 9 vrk, labetaloli 7 vrk, metoprololi 5 vrk, nebivololi 30 vrk, pindololi 5 vrk, propranololi 5 vrk, seliprololi 5 vrk, sotaloli 7 vrk ja timololi 7 vrk. Varoajat koskevat lajeja, joissa beetasalpaajat ovat kiellettyjä vain kilpailujen yhteydessä.

13 WADA:n kiellettyjen aineiden listalla ei ole mainittu noretisteronia ja lynestrenolia. Siten niiden käyttö on sallittu, eikä positiivisesta testituloksesta rangaista. On kuitenkin huomattava, että noretisteronista ja lynestrenolista muodostuu elimistössä nandrolonin (S1.) aineenvaihduntatuotteita ja niiden käyttö voi joissain harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sekaannusta nandrolonin tai sen esiasteiden käytön kanssa.

14 Selegiliiniä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika selegiliinivalmisteille on noin seitsemän (7) vuorokautta.

15 Metyylifenidaattia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika metyylifenidaattivalmisteille on noin seitsemän (7) vuorokautta.

16 Buprenorfiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika buprenorfiinivalmisteille on noin 30 vuorokautta.

17 Kielletty vain miespuolisilta urheilijoilta.

18 Suola-, sokeri-, rauta- ja ravintoliuoksia ei mainita sinällään kiellettyjen aineiden ja menetelmien listalla. Suonensisäiset nesteensiirrot eli infuusiot on kuitenkin kielletty, mikäli annetun nesteen määrä ylittää 50 ml kuuden tunnin aikana, lukuun ottamatta sairaalakäyntien, kirurgisten toimenpiteiden tai kliinisten tutkimusten yhteydessä annettuja aiheellisia nesteensiirtoja.

19 Salmeteroli on sallittu vain keuhkoinhalaatioina, kuitenkin korkeintaan annoksella 200 µg/vrk.

20 Brintsoliamidi ja dortsoliamidi eivät ole kiellettyjä silmätippoina annosteltaessa.

21 Virtsan pseudoefedriinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 150 mg/l. WADA:n selvitysten perusteella tämä rajapitoisuus ei ylity tavanomaisilla hoidollisilla pseudoefedriiniannoksilla (esimerkiksi otettaessa 60 mg:n kapseleita yksi (1) kapseli 1–3 kertaa päivässä, 120 mg:n depottabletteja yksi (1) tabletti kaksi kertaa päivässä, tai 240 mg:n depottabletteja yksi (1) tabletti päivässä) mikäli viimeisestä pseudoefedriiniannoksesta on kulunut 24 tuntia, eli pseudoefedriinin varoaika on yksi vuorokausi. Pseudoefedriiniä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä.

Pelkkä allerginen nuha tai nenän tukkoisuus ei riitä perusteeksi erivapauden myöntämiseksi pseudoefedriinin käyttöön, sillä niiden hoitamiseksi voidaan käyttää kilpailua edeltävän 24 tunnin aikana sallittujen antihistamiinien lisäksi sallittuja nenäsuihkeita. Erivapaus pseudoefedriinille voidaan myöntää tilanteissa, joissa paikallisilla nenäsuihkeilla tai korvatipoilla ei tautitilaa kyetä hoitamaan, esimerkiksi jos korvan nieluun yhdistävä korvatorvi on tukossa.

22 Erikseen määritellyistä aineista määrättävä seuraamus saattaa olla teon tahallisuusasteesta ja olosuhteista riippuen lievempi kuin ei-erikseen määritellyistä aineista määrättävä seuraamus.

23 Formoteroli on sallittu vain keuhkoinhalaatioina, kuitenkin korkeintaan annoksella 54 µg/vrk.

Virtsan formoterolipitoisuuden ylittäessä 40 ng/ml ainetta ei katsota käytetyn lääkinnälliseen tarkoitukseen, vaan kyseessä katsotaan olevan positiivinen testitulos, ellei urheilija näytä kontrolloidun farmakokineettisen tutkimuksen avulla toteen, että poikkeava löydös johtuu keuhkoinhalaationa lääkinnälliseen tarkoitukseen käytetystä formoterolista (enintään 54 µg/vrk).

24 Kun jollekin aineelle on asetettu virtsan lääkeainepitoisuudelle raja-arvo, edellyttää kyseisen aineen käyttö yhdessä diureetin tai peiteaineen kanssa joko kilpailujen aikana (esimerkiksi morfiini, katiini, efedriini, metyyliefedriini, pseudoefedriini) tai sekä kilpailujen aikana että kilpailujen ulkopuolella (esimerkiksi formoteroli, salbutamoli) käytetystä määrästä riippumatta, että myös kyseiselle aineelle on myönnetty erivapaus diureetin tai peiteaineen käytölle myönnetyn erivapauden lisäksi.

25 Lisdeksamfetamiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika lisdeksamfetamiinille on noin 5 vuorokautta.

26 Eräissä ravintolisissä on metyyliheksaaniamiinia (muita käytettyjä nimiä: 2-amiini-4-metyyliheksaaniamiini; dimetyyliamyyliamiini; DMAA; fortane; geranamiini; metyylipentyyliamiini; pentyyliamiini). Metyyliheksaaniamiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika metyyliheksaaniamiinille on noin 7 vuorokautta.

27 Etilefriiniä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika etilefriinille on noin 3 vuorokautta.

28 Alfentaniilia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika alfentaniilille on noin 2 vuorokautta.

29 Fentanyylia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika fentanyylille on noin 2 vuorokautta.

30 Remifentaniilia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika remifentaniilille on noin 2 vuorokautta.

31 Sufentaniilia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika sufentaniilille on noin 8 vuorokautta.

32 Oksikodonia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika oksikodonille on noin 7 vuorokautta.

33 Nabiksimolsia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika nabiksimolsille on noin 7 vuorokautta.

34 Hydromorfonia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika hydromorfonille on noin 7 vuorokautta.

35 Noradrenaliinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika noradrenaliinille on noin 1 vuorokausi.

36 Metadonia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika metadonille on noin 30 vuorokautta.

37 Apraklonidiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika apraklonidiinille on noin 3 vuorokautta.

38 Brimonidiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika brimonidiinille on noin 2 vuorokautta.

39 Deksamfetamiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika deksamfetamiinille on noin 7 vuorokautta

40 Modafiniilia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika modafiniilille on noin 7 vuorokautta.

Anna Simula

Anna Simula

farmaseutti, erivapaudet

puh: 0400 338 510

email: anna.simula@suek.fi