Taulukko II: Kiellettyjä ja sallittuja lääkkeitä 2017

Vuoden 2018 luettelo julkaistaan sivulla Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 1.1.2018.

Lääkkeet, jotka on kielletty kaikissa urheilulajeissa, on tummennettu ja alleviivattu. Nimen alla on pienin kirjaimin kielletty aine, ja sen perässä suluissa on kirjaimin ja/tai numeroin ilmoitettu dopingaineryhmä WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien listaa vastaavan Taulukon I mukaisesti. Vinokirjaimin alleviivattuna on merkitty ehdollisesti, esimerkiksi tietyissä urheilulajeissa tai tietyllä tapaa annosteltuna kielletyt lääkkeet. Taulukossa on Suomessa kaupan olevia lääkevalmisteita. Yläindeksit viittaavat listan lopussa oleviin selityksiin.

Päivitetty 1.1.2017

Valitse:
 • KAIKKI

 • A

 • B

 • C

 • D

 • E

 • F

 • G

 • H

 • I

 • J

 • K

 • L

 • M

 • N

 • O

 • P

 • Q

 • R

 • S

 • T

 • U

 • V

 • W

 • X

 • Y

 • Z

 • Å

 • Ä

 • Ö

 

YLÄINDEKSIEN SELITYKSET (Taulukot I ja II)
 

1 Virtsan 19-norandrosteronipitoisuus (=muun muassa nandrolonin, 19-norandrosteenidiolin ja 19-norandrosteenidionin aineenvaihduntatuote) ei saa ylittää pitoisuutta 2 ng/ml.

2 Virtsan epitestosteronipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 200 ng/ml.

3 Elimistön ulkopuolisen testosteronin käyttö arvioidaan virtsasta todetun testosteronin ja epitestosteronin suhteesta. Mikäli tämä suhde ylittää arvon 4, voidaan urheilijalle suorittaa jatkotutkimuksia, joilla selvitetään, johtuuko korkea suhde elimistön ulkopuolisen testosteronin käytöstä vai jostain fysiologisesta tai patologisesta tilasta.

Mikäli elimistön ulkopuolisen testosteronin käyttö todetaan IRMS-analyysillä (isotope ratio mass spectrometry), eivät lisätutkimukset ole tarpeen, sillä positiivinen IRMS-tulos on varma osoitus elimistön ulkopuolisen testosteronin käytöstä.

Erivapaus testosteronin käytölle voidaan myöntää urheilijalle ainoastaan silloin, kun testosteronin vajaaeritykselle voidaan osoittaa perusteellisin tutkimuksin yksiselitteinen elimellinen syy, esimerkiksi primaarinen tai sekundaarinen hypogonadismi. Pelkästään matalahkojen seerumin testosteronipitoisuuksien ja subjektiivisten arviointiasteikkojen tulosten perusteella ei urheilijalle myönnetä erivapautta testosteronin käyttöön. Ikääntymisen, obesiteetin, ylikunnon, stressin, iatrogeenisen hyperprolaktinemian ja muiden syiden aiheuttaman toiminnallisen testosteronivajeen perusteella ei myöskään myönnetä erivapautta testosteronin käyttöön. Perustelluissa tapauksissa erivapaus voidaan myöntää matalin annoksin toteutettavalle lyhytaikaiselle testosteronin käytölle puberteetin käynnistämiseksi.

4 Salbutamoli on sallittu vain keuhkoinhalaatioina, kuitenkin korkeintaan annoksella 1 600 µg/vrk, ei kuitenkaan enempää kuin 800 µg 12 tunnin aikana

Virtsan salbutamolipitoisuuden ylittäessä 1 000 ng/ml ainetta ei katsota käytetyn lääkinnälliseen tarkoitukseen, vaan kyseessä katsotaan olevan positiivinen testitulos, ellei urheilija näytä kontrolloidun farmakokineettisen tutkimuksen avulla toteen, että poikkeava löydös johtuu keuhkoinhalaationa lääkinnälliseen tarkoitukseen käytetystä salbutamolista (enintään 1 600 µg/vrk, ei kuitenkaan enempää kuin 800µg 12 tunnin aikana).

Huom! Salbutamolia voidaan käyttää eri annosmuotoisina keuhkoinhalaatioina: inhalaatiojauheena, inhalaatiosumutteena sekä sumuteliuoksina. Inhalaatiojauhe- ja inhalaatiosumutevalmisteet on valmistettu siten, että ne tuottavat keuhkoihin tarkan annksen, joko 100 tai 200 µg kerta-annoksena. Sen sijaan käyttämällä sumutinliuosta ylityy jo yhdellä lääketehtaan suosittamalla inhaloidulla kerta-annoksella (2500 tai 5000 µg) antidopingsäännösten mukainen korkein vuorokausiannos ja virtsan salbutamolipitoisuus saattaa nousta yli sallitun rajapitoisuuden. Sumuteliuos on tarkoitettu vaikean astmakohatuksen hoioon, lähinnä sairaalaolosuhteissa. Salbutamolin käyttö sumuteliuoksena edellyttää hyvin perusteltua erivapautta, samoin kuin salbutamolin käyttö tabletteina tai oraaliliuoksena.

5 Adrenaliini on sallittu paikallisesti annettuna (esimerkiksi nenä- ja silmätippoina) sekä paikallispuudutuksen yhteydessä. Mikäli adrenaliinia tarvitaan akuutin vakavan tautitilan (esimerkiksi ruiskeena anafylaktisen reaktion) hoitoon ja urheilija aikoo osallistua kilpailuun seuraavan vuorokauden aikana, hänen tulee hakea erivapautta taannehtivasti heti hoidon jälkeen. Adrenaliinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika adrenaliinille on noin 1 vuorokausi.

6 Virtsan efedriini- tai metyyliefedriinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 10 mg/l. Efedriiniä ja metyyliefedriiniä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika efedriinille on noin neljä (4) vuorokautta.

7 Virtsan katiinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 5 mg/l.

8 Virtsan morfiinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 1 mg/l. Morfiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika morfiinivalmisteille on noin seitsemän (7) vuorokautta.

9 WADA:n kiellettyjen aineiden listalla ei mainita kodeiinia, dihydrokodeiinia, etyylimorfiinia tai folkodiinia. Niitä saa käyttää lääkärin määräämin annoksin, eikä positiivisesta testituloksesta rangaista. Niiden käytössä tulee kuitenkin noudattaa varovaisuutta, eikä lääkärin määräämiä annoksia tule ylittää, sillä näistä lääkeaineista muodostuu elimistössä pieniä määriä kiellettyä morfiinia. Joillain henkilöillä tai joissain tilanteissa näiden aineiden runsas käyttö johtaa selvityspyyntöön.

10 Kuuluu "seurannan kohteena oleviin aineisiin", joita tutkitaan kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Käyttö on kuitenkin vuonna 2017 sallittu, eikä positiivista testitulosta pidetä dopingrikkomuksena eikä siitä määrätä seuraamuksia.

11 Kaikki glukokortikoidit ovat kiellettyjä suun kautta, peräsuoleen, suonensisäisesti tai lihaksensisäisesti annosteltuina. Muilla tavoin annosteltuina (esimerkiksi keuhkoinhalaatioina, ihonalaisesti ja -sisäisesti, nivelensisäisesti, nivelten ja jänteiden ympärille, voiteina, tippoina tai suihkeina silmien, korvien, korvalehtien, poskionteloiden, suun limakalvojen, nenän, peräaukon ympäristön sekä ihon sairauksien hoitoon) ne ovat sallittuja.

Glukokortikoideja tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. Kilpailujen ulkopuolella glukokortikoidit kuuluvat "seurannan kohteena oleviin aineisiin". Käyttö kilpailujen ulkopuolella on kuitenkin vuonna 2017 sallittu, eikä positiivista testitulosta pidetä dopingrikkomuksena eikä siitä määrätä seuraamuksia.

Lihaksensisäisesti ruiskeena annetut glukokortikoidit voivat näkyä testeissä jopa kahdeksan (8) viikkoa. Tabletteina niiden varoaika on noin seitsemän (7) vuorokautta.

12 Beetasalpaajat on kielletty eräissä lajeissa (katso P2.). ADT:n arvioimat viitteelliset varoajat eri beetasalpaajien käytölle ovat seuraavat: asebutololi 14 vrk, atenololi 14 vrk, betaksololi 14 vrk, bisoprololi 14 vrk, esmololi 5 vrk, karvediloli 9 vrk, labetaloli 7 vrk, metoprololi 5 vrk, nebivololi 30 vrk, pindololi 5 vrk, propranololi 5 vrk, seliprololi 5 vrk, sotaloli 7 vrk ja timololi 7 vrk. Varoajat koskevat lajeja, joissa beetasalpaajat ovat kiellettyjä vain kilpailujen yhteydessä.

13 WADA:n kiellettyjen aineiden listalla ei ole mainittu noretisteronia ja lynestrenolia. Siten niiden käyttö on sallittu, eikä positiivisesta testituloksesta rangaista. On kuitenkin huomattava, että noretisteronista ja lynestrenolista muodostuu elimistössä nandrolonin (S1.) aineenvaihduntatuotteita ja niiden käyttö voi joissain harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sekaannusta nandrolonin tai sen esiasteiden käytön kanssa.

14 Selegiliiniä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika selegiliinivalmisteille on noin seitsemän (7) vuorokautta.

15 Metyylifenidaattia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika metyylifenidaattivalmisteille on noin seitsemän (7) vuorokautta.

16 Buprenorfiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika buprenorfiinivalmisteille on noin 30 vuorokautta.

17 Kielletty vain miespuolisilta urheilijoilta.

18 Suola-, sokeri-, rauta- ja ravintoliuoksia ei mainita sinällään kiellettyjen aineiden ja menetelmien listalla. Suonensisäiset nesteensiirrot eli infuusiot on kuitenkin kielletty, mikäli annetun nesteen määrä ylittää 50 ml kuuden tunnin aikana, lukuun ottamatta sairaalakäyntien, kirurgisten toimenpiteiden tai kliinisten tutkimusten yhteydessä annettuja aiheellisia nesteensiirtoja.

19 Salmeteroli on sallittu vain keuhkoinhalaatioina, kuitenkin korkeintaan annoksella 200 µg/vrk.

20 Brintsoliamidi ja dortsoliamidi eivät ole kiellettyjä silmätippoina annosteltaessa.

21 Virtsan pseudoefedriinipitoisuus ei saa ylittää pitoisuutta 150 mg/l. WADA:n selvitysten perusteella tämä rajapitoisuus ei ylity tavanomaisilla hoidollisilla pseudoefedriiniannoksilla (esimerkiksi otettaessa 60 mg:n kapseleita yksi (1) kapseli 1–3 kertaa päivässä, 120 mg:n depottabletteja yksi (1) tabletti kaksi kertaa päivässä, tai 240 mg:n depottabletteja yksi (1) tabletti päivässä) mikäli viimeisestä pseudoefedriiniannoksesta on kulunut 24 tuntia, eli pseudoefedriinin varoaika on yksi vuorokausi. Pseudoefedriiniä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä.

Pelkkä allerginen nuha tai nenän tukkoisuus ei riitä perusteeksi erivapauden myöntämiseksi pseudoefedriinin käyttöön, sillä niiden hoitamiseksi voidaan käyttää kilpailua edeltävän 24 tunnin aikana sallittujen antihistamiinien lisäksi sallittuja nenäsuihkeita. Erivapaus pseudoefedriinille voidaan myöntää tilanteissa, joissa paikallisilla nenäsuihkeilla tai korvatipoilla ei tautitilaa kyetä hoitamaan, esimerkiksi jos korvan nieluun yhdistävä korvatorvi on tukossa.

22 Erikseen määritellyistä aineista määrättävä seuraamus saattaa olla teon tahallisuusasteesta ja olosuhteista riippuen lievempi kuin ei-erikseen määritellyistä aineista määrättävä seuraamus.

23 Formoteroli on sallittu vain keuhkoinhalaatioina, kuitenkin korkeintaan annoksella 54 µg/vrk.

Virtsan formoterolipitoisuuden ylittäessä 40 ng/ml ainetta ei katsota käytetyn lääkinnälliseen tarkoitukseen, vaan kyseessä katsotaan olevan positiivinen testitulos, ellei urheilija näytä kontrolloidun farmakokineettisen tutkimuksen avulla toteen, että poikkeava löydös johtuu keuhkoinhalaationa lääkinnälliseen tarkoitukseen käytetystä formoterolista (enintään 54 µg/vrk).

24 Kun jollekin aineelle on asetettu virtsan lääkeainepitoisuudelle raja-arvo, edellyttää kyseisen aineen käyttö yhdessä diureetin tai peiteaineen kanssa joko kilpailujen aikana (esimerkiksi morfiini, katiini, efedriini, metyyliefedriini, pseudoefedriini) tai sekä kilpailujen aikana että kilpailujen ulkopuolella (esimerkiksi formoteroli, salbutamoli) käytetystä määrästä riippumatta, että myös kyseiselle aineelle on myönnetty erivapaus diureetin tai peiteaineen käytölle myönnetyn erivapauden lisäksi.

25 Lisdeksamfetamiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika lisdeksamfetamiinille on noin 5 vuorokautta.

26 Eräissä ravintolisissä on metyyliheksaaniamiinia (muita käytettyjä nimiä: 2-amiini-4-metyyliheksaaniamiini; dimetyyliamyyliamiini; DMAA; fortane; geranamiini; metyylipentyyliamiini; pentyyliamiini). Metyyliheksaaniamiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika metyyliheksaaniamiinille on noin 7 vuorokautta.

27 Etilefriiniä tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika etilefriinille on noin 3 vuorokautta.

28 Alfentaniilia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika alfentaniilille on noin 2 vuorokautta.

29 Fentanyylia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika fentanyylille on noin 2 vuorokautta.

30 Remifentaniilia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika remifentaniilille on noin 2 vuorokautta.

31 Sufentaniilia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika sufentaniilille on noin 8 vuorokautta.

32 Oksikodonia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika oksikodonille on noin 7 vuorokautta.

33 Nabiksimolsia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika nabiksimolsille on noin 7 vuorokautta.

34 Hydromorfonia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika hydromorfonille on noin 7 vuorokautta.

35 Noradrenaliinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika noradrenaliinille on noin 1 vuorokausi.

36 Metadonia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika metadonille on noin 30 vuorokautta.

37 Apraklonidiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika apraklonidiinille on noin 3 vuorokautta.

38 Brimonidiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika brimonidiinille on noin 2 vuorokautta.

39 Deksamfetamiinia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika deksamfetamiinille on noin 7 vuorokautta

40 Modafiniilia tutkitaan vain kilpailujen yhteydessä otetuista näytteistä. ADT:n arvioima varoaika modafiniilille on noin 7 vuorokautta.