Hallitus

SUEKin hallitus huolehtii SUEKin hallinnosta, taloudesta ja strategisista linjauksista. Se suunnittelee, seuraa ja arvioi SUEKin toimintaa sekä hyväksyy Suomen antidopingsäännöstön.

SUEKin sääntöjen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ehdottaa SUEKin hallitukseen kahta tai kolmea jäsentä, Suomen Olympiakomitea ry ja Suomen Paralympiakomitea ry yhdessä kahta tai kolmea jäsentä sekä Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry yhtä jäsentä. Yhdistyksen syyskokous voi lisäksi nimetä urheilijoita edustavan pysyvän asiantuntijan, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksissa. Suomen Olympiakomitea ry:n urheilijavaliokunta voi tehdä ehdotuksen asiantuntijasta syyskokoukselle.

SUEKin hallituksen kokoonpano vuosille 2018–2019:

varsinaiset jäsenet varajäsenet

puheenjohtaja

Timo Laitinen
Suomen Olympiakomitea


Mikko Salonen
Suomen Olympiakomitea

varapuheenjohtaja
Hanna-Mari Manninen

opetus- ja kulttuuriministeriö


Hannu Itkonen
opetus- ja kulttuuriministeriö

Maria Carlsson
opetus- ja kulttuuriministeriö

Kimmo J. Lipponen
opetus- ja kulttuuriministeriö

Petri Pohjonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merja Leinonen
opetus- ja kulttuuriministeriö
Nelli Kuokka
Suomen Olympiakomitea
Petri Heikkinen
Suomen Olympiakomitea
Niko Jakobsson 
Suomen Paralympiakomitea
Katja Saarinen
Suomen Paralympiakomitea
Olavi Airaksinen
Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry.

Tommi Vasankari
Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry.

asiantuntijajäsen    
Antti Kempas
Suomen Olympiakomitean Urheilijavaliokunta   

 

 

Teemu Japisson

Teemu Japisson

Pääsihteeri

puh: 0400 878 949

email: teemu.japisson@suek.fi