Ravintolisät

Ravintolisät ovat lääkkeitä muistuttavia elintarvikkeita. Niiden käyttöön liittyy dopingrikkomuksen riski, sillä joidenkin tuotteiden ainesosat ovat tuntemattomia. ADT ei ylläpidä ravintolisistä luetteloa, jossa ne olisi luokiteltu joko kielletyiksi tai sallituiksi. Positiivisessa dopingtapauksessa vastuu on aina urheilijalla itsellään.

Ravintolisien hyödyt ja haitat

Toistuva, voimakas rasitus, kuten urheilu lisää esimerkiksi vitamiinien tarvetta, joskin vitamiinien lisätarve urheilijalla on varsin kiistanalainen. Monipuolisesta ruuasta saa vitamiineja riittävästi. Urheilijat käyttävät kuitenkin varsin yleisesti vitamiinivalmisteita.  

Käyttöohjeen mukaisesti käytettyinä ravintolisät ovat ihmisen terveydelle vaarattomia. Esimerkiksi rasvaliukoisten vitamiinien (A,D,E,K) pitkäaikainen yliannostelu voi kuitenkin johtaa haittoihin.  

Joidenkin ravintolisien on todettu sisältäneen epäpuhtauksina urheilussa kiellettyjä aineita, esimerkiksi testosteronin ja nandrolonin esiasteita.

Homeopaattiset valmisteet

Homeopaattisten valmisteiden koostumuksesta ei ole luotettavaa tietoa. Useimmat homeopaattiset valmisteet sisältävät lähinnä vettä, eikä niiden tiedetä aiheuttaneen positiivisia dopingtestituloksia.  

Ravintolisien sisällön tarkistaminen

Urheilijan ei tule käyttää ravintolisiä varmistumatta ensin niiden koostumuksesta. Urheilijan tulee itse tarkistaa kiellettyjen aineiden luettelosta, onko ravintolisän tuoteselosteessa mainittu kiellettyjä aineita. Joskus ravintolisät saattavat sisältää kiellettyjä aineita, vaikka niitä ei olisi mainittu tuoteselosteessa. Dopingvalvonnan alaisen urheilijan on syytä pyytää ravintolisien myyjältä tai maahantuojalta kirjallinen todistus siitä, ettei hänen ostamansa tuote johda dopingrikkomukseen. HUOM. Urheilija on kuitenkin aina itse vastuussa tuotteen käytöstä ja sen mahdollisesti aiheuttamasta positiivisesta testituloksesta.

Varsinkin epämääräisistä lähteistä ja internetin kautta hankittuihin ravintolisiin on syytä suhtautua varoen. Useiden tällaisten valmisteiden sisältöä ja epäpuhtauksia ei valvota lainkaan.  

ADT:n kautta ei voi analysoida erityisruokavaliovalmisteiden tai ravintolisien koostumuksia tai mahdollisia kiellettyjen aineiden jäämiä. Analyyseja haluavan urheilijan tulee itse valita analyyseja tekevä laboratorio ja olla ensin yhteydessä tuotteen myyjään tai maahantuojaan.

 

Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Lääketieteellinen asiantuntija

puh: 0400 801 411

email: pekka.rauhala@suek.fi

Anna Simula

Anna Simula

farmaseutti, erivapaudet

puh: 0400 338 510

email: anna.simula@suek.fi