Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla urheilijat ja heidän tukihenkilönsä voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Verkkokoulutukseen kuuluu seitsemän osiota, joissa on tietoa antidopingasioista. Kunkin osion suorittamiseen kuluu 3–4 minuuttia. 

Osioissa on videoita, harjoituksia ja tietosisältöä. Kaikkia osioita ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kun kaikki osiot on suoritettu, koulutuksesta saa sähköpostitse diplomin. Jokaisen osion jälkeen koulutuksen läpikäynyt saa halutessaan ilmoittamaansa sähköpostiin yhteenvedon osion tärkeimmistä asioista.

Verkkokoulutus sisältää myös kertausosion, jonka avulla voi kerrata osaamista antidopingasioissa. Kysymyksiä on kaikkiaan 21, joista oikein on vastattava 19:ään suorittaakseen osion. Mikäli osiota ei läpäise ensimmäisellä kerralla, saa suosituksen, mitä osioita kannattaa kerrata ennen kuin kertausosio tehdään uudelleen. Kertausosion suorittamisesta tulee merkintä diplomiin. 

Verkkokoulutus suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein. Kertausosion avulla voi kerrata antidopingasioita säännöllisesti tällä välin. Uuden säännöstön tullessa voimaan kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

Lajiliitot ja oppilaitokset

Lajiliitot ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Se tukee ja täydentää jo olemassa olevia koulutusmalleja eikä ole tarkoitettu korvaamaan perinteisiä koulutustapoja. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin lähtevän joukkueen tietämys antidopingasioista tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta. Lajiliitto voi pyytää SUEKilta listan kaikista oman lajinsa koulutuksen suorittaneista henkilöistä.

Verkkokoulutus sopii hyvin myös oppitunnin mittaiseksi kokonaisuudeksi.
 

Urheilijat voivat esimerkiksi ottaa kuvan suoritetusta diplomista ja jakaa kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Piia Pöyhönen

Piia Pöyhönen

Koulutuspäällikkö

puh: 050 490 9959

email: piia.poyhonen@suek.fi