Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaat ovat tehneet aktiivisesti yhteistyötä antidopingasioissa jo kolme vuosikymmentä. Ne ovat onnistuneet yhtenäistämään testauskäytäntöjään, kehittämään koulutus- ja tutkimustoimintaansa sekä luomaan yhteisiä linjauksia kansainväliseen toimintaan.

Kussakin Pohjoismaassa toimii oma antidopingorganisaationsa.

Erityisen merkittävää pohjoismainen yhteistyö on ollut testauksen laatujärjestelmiä rakennettaessa sekä organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Pohjoismaiden kesken on solmittu myös sopimus, joka oikeuttaa testaamaan sopimusmaiden urheilijoita milloin vain ja missä vain. Ensimmäinen pohjoismainen sopimus antidopingyhteistyöstä solmittiin vuonna 1986.

Vuonna 2013 Pohjoismaat perustivat yhteisen ja yhdessä rahoittamansa Maailman Antidopingtoimisto WADAn vaatimusten mukaisen veri- ja steroidiprofiilien analysointiyksikön (NAPMU, Nordic Athlete Passports Management Unit). Se toimii Oslossa, Norjassa. Yhteispohjoismainen malli on herättänyt laajalti kiinnostusta myös muissa maissa.
 

Teemu Japisson

Teemu Japisson

Pääsihteeri

puh: 0400 878 949

email: teemu.japisson@suek.fi