Ohjeet kilpailunjärjestäjille

Dopingtestit tehdään myös kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, paitsi arvokilpailuissa, joissa esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton säännöt määräävät dopingtestien tekemisestä. Tällöin kilpailujen järjestäjän kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä SUEKin toimistoon.

Kilpailujen järjestäjän tulee olla dopingtestianalyyseistä yhteydessä WADAn akkreditoimaan laboratorioon. SUEK laskuttaa testauksesta aiheutuvat kustannukset kilpailunjärjestäjältä tai kansainväliseltä lajiliitolta. Laboratorio puolestaan laskuttaa analyyseihin liittyvät kustannukset.

Kilpailujen järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että dopingtestejä voidaan suorittaa kilpailuissa sääntöjen mukaan. Järjestäjien on hyvä jo ennalta varautua dopingtesteihin. Tyypillisesti dopingtestit tehdään näin:

 • Dopingtestiryhmä saapuu kilpailupaikalle kilpailun ja lajin luonteesta riippuen joko ennen kilpailun alkua tai vasta kilpailun alettua.
 • Testiryhmään kuuluvien henkilöiden tulee aina esittää SUEKin myöntämä voimassaoleva valtuutus tehtäviensä suorittamiseen, esimerkiksi SUEKin kuvallinen testaaja-, avustaja- tai saattajakortti
 • Testiryhmä ottaa yhteyttä kilpailujen johtajaan, järjestäjään tai joukkueenjohtajaan ja esittelee itsensä, kertoo tehtävistä testeistä ja esittää SUEKin kirjallisen dopingtestivaltuutuksen. Testaaja myös pyytää järjestäjän edustajaa tarvittaessa osallistumaan urheilijoiden arvontaan ja avustamaan testauksen järjestämisessä.
 • Testaaja tarvitsee tavallisesti seuraavia asioita testien suorittamiseksi asianmukaisesti:
  • tiedot kilpailuaikatauluista
  • tiedot osallistujista
  • asianmukaisen tilan ja
  • mahdollisesti saattajia avustamaan urheilijoiden kutsumisessa testiin.

Dopingtestitilat

Testitilojen tulee olla sellaiset, että urheilijoita voidaan valvoa asianmukaisesti. Näytteenannonvalvojan pitää voida esteettä todistaa virtsanäytteen anto. Testiin liittyvät toimet on voitava suorittaa luottamuksellisesti urheilijan yksityisyydensuoja huomioon ottaen, ja asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy testitiloihin pitää voida estää.

Jos mahdollista, testitilan tulee muodostua kolmesta erillisestä tilasta, jotka ovat mielellään yhteydessä toisiinsa: odotushuone tai -alue, dopingtestihuone tai -alue sekä näytteenantotila (verinäytteiden ottoon erillinen tila).

Erityisesti suurten kansainvälisten kilpailujen yhteydessä on syytä ottaa huomioon seuraavia asioita:

 • Odotushuoneessa tai -alueella tulee olla riittävästi tilaa kaikille testiin valituille urheilijoille, heidän edustajilleen ja testiryhmän jäsenille. Tilan tulee olla erotettu dopingtestitilasta tavalla, joka tekee mahdolliseksi rauhallisen ja luottamuksellisen työskentelyn dopingtestitilassa. Odotushuoneessa tai -alueella tulee olla riittävästi tuoleja tai penkkejä urheilijoille ja heidän edustajilleen sekä riittävästi avaamattomia, kofeiinittomia ja alkoholittomia juomia. Suurten tapahtumien yhteydessä odotustilaan voidaan mahdollisuuksien mukaan pyrkiä järjestämään esimerkiksi televisio sekä kilpailutulokset. On tärkeää, että asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy testitiloihin voidaan estää.
 • Dopingtestihuoneen tai -alueen tulisi olla erillinen, mielellään lukittava tai ainakin valvottu tila, johon on pääsy vain dopingtestiryhmän jäsenillä ja testattavalla urheilijalla ja hänen edustajallaan. Tilasta tulee olla välitön yhteys näytteenantotilaan. Tilassa urheilijalla on oltava mahdollisuus istua ja suorittaa dopingtestiin liittyvät toimenpiteet rauhassa ja luottamuksellisesti yksityisyydensuoja huomioon ottaen.
 • Mikäli mahdollista, näytteenantotilan tulisi olla WC, johon on välitön yhteys dopingtestitilasta ja jossa on riittävästi tilaa sekä urheilijalle että näytteenannon valvojalle.
 • Verinäytteenottoon käytettävän tilan tulee olla muista testitiloista erillinen tila, jossa urheilijalla on tarvittaessa mahdollisuus antaa verinäyte myös makuuasennossa ja jossa verinäyte voidaan ottaa rauhassa ja luottamuksellisesti urheilijan yksityisyydensuoja huomioon ottaen.

Saattajat

Saattajien tehtävä on tärkeä sääntöjen mukaisessa, luotettavassa ja oikeudenmukaisessa dopingtestauksessa. Suurissa, erityisesti kansainvälisissä kilpailuissa saattajia tarvitaan aina. SUEK pyrkii tarvittaessa avustamaan saattajien rekrytoinnissa.

Saattaja: 

 • esittää kirjallisen testikutsun dopingtestiin valitulle urheilijalle asianmukaisella tavalla ja oikealla hetkellä
 • valvoo urheilijaa kutsuhetkestä siihen saakka kunnes urheilija kirjautuu sisään dopingtestitiloihin sekä
 • raportoi mahdollisista epäselvyyksistä tai sääntörikkomuksista vastaavalle testaajalle.

Saattajien suhteen huomioon otettavia asioita ovat:

 • Saattajan tulee olla täysi-ikäinen.
 • Saattajan tulee olla esteetön suhteessa testiin kutsuttavaan urheilijaan (esimerkiksi ei sukulainen).
 • Saattajia tarvitaan usein yksi jokaista testattavaa urheilijaa kohti.
 • Saattajan tulee olla samaa sukupuolta testattavan urheilijan kanssa.
 • Kansainvälisissä kilpailuissa saattajan tulee olla kielitaitoinen.
 • Vastaava testaaja kouluttaa saattajat tehtäväänsä.
 • Saattaja allekirjoittaa vaitiolositoumuksen.

Ennätystestit

Joissakin lajeissa vaaditaan ennätyksen (Suomen ennätys, Euroopan ennätys, maailmanennätys) tehneeltä urheilijalta negatiivinen dopingnäyte, jotta ennätys voidaan virallisesti hyväksyä. Kilpailujen järjestäjän on hyvä ennalta varmistaa, että dopingtestaaja on tavoitettavissa mahdollista ennätystestiä varten.

 

Katja Huotari

Katja Huotari

testauspäällikkö

puh: 040 843 3897

email: katja.huotari@suek.fi

Petri Koskela

Petri Koskela

testauskoordinaattori

puh: 040 0808 442

email: petri.koskela@suek.fi

Anna Rantanen

Anna Rantanen

testauskoordinaattori

puh: 050 353 0308

email: anna.rantanen@suek.fi

Janne Väre

Janne Väre

testauskoordinaattori

puh: 040 509 1377

email: janne.vare@suek.fi