1. Valitse tuotteet
  2. Täytä tilaajatiedot
  3. Vahvista tilaus
  4. Tilaus valmis!
<

Valitse tilattavat tuotteet/aineistot

2. Ladattavat tuotteet
Materiaali Kuva Kuvaus Lataa Euroa/kpl Määrä Hinta yhteensä  
Häirintä jalkapallo-
ja jääkiekko
maajoukkueissa
Selvitys pelaajien kokemasta seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä Lataa - Ei tilattavissa 0
Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa Vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän yleisyyttä suomalaisessa kilpaurheilussa. Lataa - Ei tilattavissa 0
Häirintävapaa
urheilu
Koulutusmateriaali sisältää tietoa seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilussa sekä antaa työkaluja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Koulutusmateriaali on tarkoitettu erityisesti lajiliitoille ja urheiluseuroille. Lataa - Ei tilattavissa 0
Kielletyt aineet ja menetelmät
urheilussa 2020

KAMU -puhtaan
urheilijan kaveri
Pienessä luettelossa on julkaistu yleisimpiä sallittuja ja kiellettyjä astma-, flunssa-, kipu- ja allergialääkkeitä sekä glukokortikoideja, antibiootteja ja ehkäisyvalmisteita. Muut Suomen apteekeissa myynnissä olevat valmisteet voi tarkistaa täältä.

Yksittäiset kappaleet (maksimissaan 10 kpl) ovat urheilutoimijoille maksuttomia.

20 € / 50 kpl
Lataa 20€/kpl 0
Puhtaasti paras -Antidopingopas
Päivitetty 2015
Puhtaasti paras – Antidopingopas tarjoaa tietoa dopingista ja puhtaasta urheilusta urheilijoille, valmentajille ja urheilijan lähipiirille. Opppaassa kerrotaan antidopingsäännöstöihin sitoutumisesta ja dopingrikkomusten seuraamuksista, kielletyistä aineista ja menetelmistä, dopingvalvonnasta sekä antidopingtoimijoista.

Opas sisältää myös kirjailija Tuomas Kyrön kertomuksen urheilijasta, joka vetää täysillä ja haluaa huipulle keinolla millä hyvänsä.

20 €/25 kpl
Lataa 20€/kpl 0
Reilusti paras Koulutusmateriaali sisältää tietoa reilusta ja puhtaasta urheilusta painottuen antidopingtoimintaan. Materiaalissa lyhyesti myös kilpailumanipulaatiosta, katsomoturvallisuudesta ja häirintävapaasta urheilusta. Materiaali on tarkoitettu erityisesti lajiliitoille ja urheiluseuroille. Lataa - Ei tilattavissa 0
Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa on käsitelty ja tutkittu Suomessa. Tietopaketti on tarkoitettu liikunta- ja urheilualan järjestöille ja muille toimijoille, päätöksentekijöille ja viranomaisille. Se tarjoaa punnittua tietoa esimerkiksi vaikuttamistyön, viestinnän ja strategisen suunnittelun tueksi.
Lataa - 0
Seksuaalinen häirintä tenniksessä Selvitys kansainväliseen kilpailutoimintaan vuosina 2008–2018 osallistuneiden suomalaisurheilijoiden kokemasta häirinnästä Lataa - Ei tilattavissa 0
Sopimaton lopputulos? Selvitys urheilukilpailujen manipulaation torjunnasta Julkaisussa käsitellään kilpailumanipulaatiota, siihen liittyviä riskitekijöitä, lainsäädäntöä sekä keinoja ilmiön ennaltaehkäisyyn. Selvityksen on konkreettisia toimenpiteitä ja ohjeita liitto- ja järjestötoimijoille sekä urheilijoille kilpailumanipulaation torjumiseksi. Lataa - Ei tilattavissa 0
Suomen antidoping-
säännöstö 2015
Suomen antidopingsäännöstö koskee koko suomalaista järjestäytynyttä urheilua. Säännöstö tuli voimaan 1.1.2015, ja se noudattaa WADAn Maailman antidopingsäännöstöä.

50 €/10kpl
Lataa 5€/kpl 0
Tutkimuskartoitus urheilun eettisistä kysymyksistä Katsaus kansainvälisiin tietokantoihin

Julkaisussa jäsennetään urheilun eettisiä asioita koskevaa tutkimusta analysoimalla kansainvälisissä tutkimusviitetietokannoissa julkaistuja tietoja. Tavoitteena on selvittää tutkimuksen määrää sekä tarkastella niiden aihepiirejä. Vuonna 2018 tehty analyysi kohdistettiin kolmelle osa-alueelle: katsomoturvallisuuteen, kilpailumanipulaatioon ja hyvään hallintoon, jotka sisältävät myös urheiluun liittyvän korruption ja huliganismin.
Lataa - Ei tilattavissa 0
Urheilijan opas
Maailman
antidoping-
säännöstöön 2015
Maailman Antidopingtoimisto WADAn laatima ja SUEKin suomeksi toimittama opas auttaa urheilijaa ymmärtämään oikeutensa ja velvollisuutensa. Opas selventää Maailman antidopingsäännöstön 2015 määräyksiä ja antaa urheilijalle paljon käytännöllistä tietoa.

20 €/25 kpl
Lataa 20€/kpl 0
Vaikeneminen ei ole vaihtoehto Katsaus häirintää ja kiusaamista käsittelevään tutkimustietoon liikunnan ja urheilun näkökulmasta

Katsaus viimeisimpään häirintää ja kiusaamista käsittelevään tutkimustietoon yhteiskunnassa erityisesti liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Katsauksessa käsitellään yhteiskunnassa ja urheilumaailmassa tapahtuvaa häirintää ja kiusaamista, ilmiön yleisyyttä, luonnetta ja vaikutuksia. Lisäksi julkaisussa esitetään käytännön keinoja sekä toimenpide-ehdotuksia näiden ilmiöiden käsittelyyn ja torjuntaan.

Tämä tietopaketti on suunnattu liikunta- ja urheilualan toimijoille, järjestöille ja viranomaisille sekä kaikille niille henkilöille, joita käsiteltävät aihealueet koskettavat tai kiinnostavat.
Lataa - 0
           

Tilattavia tuotteita yhteensä 0 kpl

Tilauksen yhteissumma 0 Euroa