Lajiliittojen antidopingohjelmat


Lajiliiton antidopingohjelman lähtökohtina ovat liiton strategiset valinnat: arvot, visio, missio sekä reilun pelin periaatteet.

Jokaisen lajin antidopingohjelma on erilainen. Ohjelmaan vaikuttavat muun muassa harrastajamäärät, lajin ominaispiirteet sekä liiton koko. SUEK on luonut Lajiliittojen antidopingohjelmien kriteeristön, joka toimii samalla ohjelman runkona ja suunnittelun apuna.

Kriteeristön sisältö:

Säännöstö

 • Lajiliitto on sitoutunut Suomen antidopingsäännöstöön, ja liiton kurinpitosäännöt kattavat antidopingsäännöstön.
 • Urheilijoiden lisenssijärjestelmät kattavat antidopingsäännöstön vaatimat asiat, ja lisäksi urheilijoilla on erilliset antidopingsopimukset.
 • Lajiliitto tiedottaa ja kouluttaa urheilijoiden tukihenkilöitä antidopingsäännöstöstä.

Koulutus

 • Urheilijoilla ja urheilijoiden tukihenkilöillä on oikeus saada ajankohtaista tietoa antidopingasioista.
 • Lajiliitto on velvollinen järjestämään antidopingkoulutusta eri kohderyhmille.
 • Lajiliitto kannustaa seuroja antidopingkoulutusten järjestämiseen.

Viestintä, kriisiviestintä

 • Lajiliitto huolehtii dopingvalvontaa koskevien tietojen välittämisestä toimijoilleen aktiivisesti ja välittömästi.
 • Lajiliitto edistää toiminnallaan puhtaan urheilun hengen toteutumista ja kannustaa näin toimijoitaan reilun pelin sanansaattajiksi.
 • Lajiliitolla on kriisiviestintäsuuunnitelma, jossa on käsitelty kriisiviestintä dopingtapauksen ja -epäilyn yhteydessä.

Dopingvalvonta, dopingtestaus, testauspooli, erivapaudet ja dopingrikkomukset

 • Lajiliitto toimii yhteistyössä SUEKin kanssa dopingvalvonnan toteuttamisessa, esimerkiksi tarvittavien tietojen toimittamisessa ja kilpailujärjestäjien tiedottamisessa heidän velvoitteistaan.
 • Lajiliiton velvollisuutena on olla tietoinen sekä kansallisen että kansainvälisen tason urheilijoiden erivapausmenettelyistä.
 • Lajiliitto tekee SUEKin kanssa yhteistyötä dopingrikkomusten selvittämisessä.

Seuranta ja vastuuhenkilöt

 • Lajiliitto nimeää antidopingohjelman vastuuhenkilön.
 • Lajiliitto julkaisee antidopingohjelmansa omilla internetsivuillaan sekä toimittaa ohjelman julkaistavaksi SUEKin internetsivuilla.
 • Lajiliitto kirjaa antidopingtehtävät toimintasuunnitelmaansa sekä raportoi toteutumasta vuosi- tai toimintakertomuksessaan.


Tarkemmat ohjeet löydät Lajiliittojen antidopingohjelmien kriteeristöstä. Lajiliitot voivat toimittaa ohjelmansa SUEKille kommentoitavaksi ennen sen virallista hyväksymistä. Näin SUEK tukee mielellään lajiliittoja antidopingohjelman laatimisessa. Lajiliitot voivat halutessaan julkaista antidopingohjelmansa SUEKin internetsivuilla. Ohjelman voi lähettää kommentoitavaksi ja julkaistavaksi osoitteeseen info@suek.fi.

SUEK suoritti lajiliittojen antidopingohjelmien lähtötilan ensimmäisen kerran syksyllä 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Viimeisin arviointi suoritettiin 2018.

Lajiliittojen antidopingohjelmien kriteeristö 2015:een perustuvat antidopingohjelmat:

Susanna Sokka

Susanna Sokka

viestintäpäällikkö

puh: 040 740 7477

email: susanna.sokka@suek.fi