Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU) 2018

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/Suomen antidopingtoimikunta ADT:n Dopingaineryhmät ja dopingaineet pohjautuvat Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2018.

WADA ylläpitää luettelon virallista versiota, ja se julkaistaan englanniksi ja ranskaksi WADAn internetsivuilla (www.wada-ama.org). SUEKin internetisvujen ja tulevan mobiilisovelluksen tiedot perustuvat WADAn luetteloon ja muihin WADAn kansainvälisiin standardeihin ja määräyksiin. Mikäli Dopingaineryhmät ja dopingaineet -osassa on eri kieliversioiden tai käännösten aiheuttamia ristiriitaisuuksia, noudatetaan WADAn englanninkielisiä asiakirjoja. Osa näistä aineista ei ole käytössä Suomessa.

SUEKin internetsivujen sekä tulevan mobiilisovelluksen KAMU -lääkeluettelot ja haut pohjautuvat Lääketietokeskuksen luetteloihin. Näitä päivitetään kuukausittain uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta. Urheilijan tulee varmistaa, että hänellä on pääsy ajan tasalla oleviin tietoihin. Tarvittaessa hänen tulee ottaa yhteyttä SUEKin toimistoon.

Dopingaineryhmät ja dopingaineet
KAMU -lääkehaku

KAMU -lääkehaussa voit tarkistaa käyttämäsi lääkkeen tai lääkeaineen sallittavuuden urheilussa. Lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

Valmistetta tarkistettaessa tulee ottaa huomioon, että antotapa täsmää etsittyyn valmisteeseen. Lääkehaussa on samannimisiä valmisteita, joiden antotapa vaihtelee esimerkiksi tabletista voiteeseen. Näistä toinen voi olla sallittu ja toinen kielletty. Lääkevalmiste voi sisältää useita vaikuttavia aineita, joilla on eri dopingluokitus. Mikäli lääkevalmiste sisältää yhdenkin kielletyn vaikuttavan aineen, on valmiste kielletty. Tarkentavissa viitteissä on täsmennyksiä ja huomautuksia sekä kiellettyjen että sallittujen aineiden osalta.

Teknokemiallisia tuotteita, homeopaattisia valmisteita, ravintolisiä ja niin sanottuja luontaistuotteita ei haussa ole. Niiden koostumusta tulee tiedustella myyjältä tai maahantuojalta ja pyytää todistuksen siitä, etteivät ne sisällä aineita, jotka antavat positiivisen dopingtestituloksen. Elintarvikkeista, kauneudenhoitotuotteista ja teknokemiallisista tuotteista ei SUEKin tietämyksen mukaan ole saatu positiivista testitulosta. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä.

Urheilija lääkärissä

Aina lääkäriltä hoitoa saadessaan urheilijan tulee kertoa kuulumisesta dopingvalvonnan piiriin. Apteekista itsehoitolääkettä ostaessaan tulee urheilijan tarkistaa hoidoksi aikomaansa lääkkeen sallittavuus. Jos lääkäri määrää urheilijalle apteekissa valmistettavan lääkkeen, jolla ei ole kauppanimeä eli niin sanotun ex tempore -valmisteen, tulee urheilijan selvittää lääkäriltä tai apteekista, sisältääkö lääke Dopingaineryhmät ja dopingaineet -osassa olevaa kiellettyjä aineita kielletyssä muodossa.

Urheilija ulkomailla

Suomessa ja ulkomailla saattaa olla samannimisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri lääkeaineita. KAMU-lääkehausta ei siksi tule tarkistaa ulkomailta hankittujen lääkkeiden sallittavuutta. Ulkomailta hankittujen lääkkeiden osalta on selvitettävä WADAn alkuperäisen englanninkielisen kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta (www.wada-ama.org) tai sitä vastaavasta SUEKin Dopingaineryhmät ja dopingaineet -osasta, etteivät ne sisällä kielletyiksi luokiteltuja aineita. Tulevassa KAMU -mobiilisovelluksessa on myös luettelo eri maiden lääkeluetteloista.

Muutoksia edellisvuoden luetteloon ja säännöksiin

Vuoden 2018 aineiden ja menetelmien luettelon muutokset verrattuna vuoden 2017 luetteloon ovat vähäisiä. Uusia kiellettyjä aineryhmiä ei ole lisätty luetteloon, mutta ryhmä S.2 (Peptidihormonit, kasvutekijät, vastaavat aineet ja mimeetit) on järjestetty uudelleen.

Eri ryhmien alle on lisätty uusia esimerkkiaineita, joita ei kuitenkaan glukokortikoideja lukuun ottamatta ole saatavilla lääkevalmisteina Suomessa. Uusina esimerkkiaineina on muun muassa SARM-modulaattoreita (S1.2.), kasvuhormonin fragmentteja (S2.2.3) ja kasvuhormonin eritystä lisääviä aineita (S2.2.3). Glyseroli on poistettu luettelosta. Tietyissä urheilulajeissa kielletty alkoholi on myös poistettu kiellettyjen aineiden luettelosta ja vastuu sen käytön valvonnasta on siirretty kansainvälisille lajiliitoille, joiden lajeja kielto on koskenut.

Muun muassa astman hoidossa käytettävän inhaloitavan salbutamolin sallittua annostusta on edelleen täsmennetty. Inhaloitavan salbutamolin enimmäisannos on aiempaan tapaan 1 600 mikrogrammaa vuorokaudessa. Tätä on edelleen täsmennetty siten, että annos ei saa ylittää 800 mikrogrammaa minkään 12 tunnin jakson aikana. Suonensisäisten nestesiirtojen sallittu määrä ja ajoitus muutettiin enintään 100 millilitraksi12 tunnin aikana.

Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Lääketieteellinen asiantuntija

puh: 0400 801 411

email: pekka.rauhala@suek.fi

Anna Simula

Anna Simula

farmaseutti, erivapaudet

puh: 0400 338 510

email: anna.simula@suek.fi