Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU) 2020

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n Dopingaineryhmät ja dopingaineet pohjautuvat Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2020.

WADA ylläpitää luettelon virallista versiota, ja se julkaistaan englanniksi sekä ranskaksi WADAn internetsivuilla (www.wada-ama.org). SUEK julkaisee WADAn tietoihin perustuvat luettelot vuosittain internetsivuillaan ja KAMU-mobiilisovelluksessa, joka on ladattavissa Android ja iOS laitteille. SUEKin KAMU -lääkeluettelot ja haut pohjautuvat Lääketietokeskuksen luetteloihin ja siinä on vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Näitä päivitetään uusien markkinoille tulevien lääkevalmisteiden osalta.

Mikäli Dopingaineryhmät ja dopingaineet -osassa on eri kieliversioiden tai käännösten aiheuttamia ristiriitaisuuksia, noudatetaan WADAn englanninkielisiä asiakirjoja.

Urheilijan tulee tarkistaa aina ajan tasaisista luetteloista käyttämiensä valmisteiden sallittavuus. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

Dopingaineryhmät ja dopingaineet
KAMU -lääkehaku

Valmistetta tarkistettaessa tulee ottaa huomioon, että antotapa täsmää etsittyyn valmisteeseen. Lääkehaussa on samannimisiä valmisteita, joiden antotapa vaihtelee esimerkiksi tabletista voiteeseen. Näistä toinen voi olla sallittu ja toinen kielletty. Lääkevalmiste voi sisältää useita vaikuttavia aineita, joilla on eri dopingluokitus. Mikäli lääkevalmiste sisältää yhdenkin kielletyn vaikuttavan aineen, on valmiste kielletty. Tarkentavissa viitteissä on täsmennyksiä ja huomautuksia sekä kiellettyjen että sallittujen aineiden osalta.

Teknokemiallisia tuotteita, homeopaattisia valmisteita, ravintolisiä ja niin sanottuja luontaistuotteita ei haussa ole. Niiden koostumusta tulee tiedustella myyjältä tai maahantuojalta ja pyytää todistuksen siitä, etteivät ne sisällä aineita, jotka antavat positiivisen dopingtestituloksen. Elintarvikkeista, kauneudenhoitotuotteista ja teknokemiallisista tuotteista ei SUEKin tietämyksen mukaan ole saatu positiivista testitulosta Suomessa. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä.

Urheilija lääkärissä

Aina lääkäriltä hoitoa saadessaan urheilijan tulee kertoa kuulumisesta dopingvalvonnan piiriin. Apteekista itsehoitolääkettä ostaessaan tulee urheilijan tarkistaa hoidoksi aikomaansa lääkkeen sallittavuus. Jos lääkäri määrää urheilijalle apteekissa valmistettavan lääkkeen, jolla ei ole kauppanimeä eli niin sanotun ex tempore -valmisteen, tulee urheilijan selvittää lääkäriltä tai apteekista, sisältääkö lääke Dopingaineryhmät ja dopingaineet -osassa olevaa kiellettyjä aineita kielletyssä muodossa.

Urheilija ulkomailla

Suomessa ja ulkomailla saattaa olla samannimisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri lääkeaineita. KAMU-lääkehausta ei siksi tule tarkistaa ulkomailta hankittujen lääkkeiden sallittavuutta. Ulkomailta hankittujen lääkkeiden osalta on selvitettävä WADAn alkuperäisen englanninkielisen kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta (www.wada-ama.org) tai sitä vastaavasta SUEKin Dopingaineryhmät ja dopingaineet -osasta, etteivät ne sisällä kielletyiksi luokiteltuja aineita. KAMU -mobiilisovelluksessa on myös luettelo eri maiden lääkeluetteloista.

Muutoksia edellisvuoden luetteloon ja säännöksiin

Vuoden 2020 aineiden ja menetelmien luettelon muutokset ovat vähäisiä. Luetteloon ei ole lisätty uusia kiellettyjä aineryhmiä. Suurin tekninen muutos on ryhmän S1.1. kohdalla, jossa anabolisia steroideja ei enää erotella elimistössä muodostuviin ja sellaisiin, joita ei voi muodostua elimistössä, vaan kaikki ovat saman otsakkeen alla. Lisäksi sanamuotoja on täsmennetty erityisesti geeni- ja soludopingin kohdassa vastaamaan paremmin tämän päivän kokeellisten menetelmien kirjoa. Argon on poistettu listalta kohdasta S2. ja joidenkin ryhmien alle on lisätty uusia esimerkkiaineita. Näitä ovat:

  • S1: metyyliklosteboli ja 1-epiandrosteroni anabolisina steroideina
  • S4: batsedoksifeeni ja ospemifeeni selektiivisinä estogeenireseptorin muuntelijoina
  • S6: oktodriini piristeenä, joka on ollut aineosana joissakin ulkomailla valmistetuissa ravintolisissä ja johtanut dopingrikkomuksiin
Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Lääketieteellinen asiantuntija

puh: 0400 801 411

email: pekka.rauhala@suek.fi

Anna Simula

Anna Simula

farmaseutti, erivapaudet

puh: 0400 338 510

email: anna.simula@suek.fi