Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Maailman antidopingtoimisto WADA julkaisee vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa
-luettelon. Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen.