Katsomoturvallisuus

Suomessa urheilutilaisuuksien turvallisuutta voidaan pitää hyvänä. Nähtävillä on kuitenkin merkkejä tilanteen mahdollisesta muuttumisesta huonompaan suuntaan: jo nyt kannattajajoukot ovat sopineet ja järjestäneet joukkotappeluita jalkapallo- ja jääkiekko-otteluiden yhteyteen. On tärkeää, että Suomessa niin viranomaiset kuin tilaisuuksien järjestäjät pyrkivät pysymään ajan tasalla ja estämään ennalta erityisesti väkivaltaisen käyttäytymisen esiintymistä ja leviämistä.

Yleisötilaisuuksien järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Yleisön velvollisuutena on käyttäytyä tapahtumissa asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä. Kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen on kiellettyä, ja se on pyrittävä estämään ennakolta. Päihdyttävien aineiden tai vaarallisten esineiden tuominen tapahtumiin on kiellettyä. Tapahtumissa on oltava ensiapuhenkilöstö yleisöä varten.

Järjestyksenvalvojien tehtävänä on ensisijaisesti ohjein ja neuvoin varmistaa yleisötilaisuuksissa olevien henkilöiden turvallisuus ja viihtyvyys.

Poliisi voi tarvittaessa antaa yleisötilaisuuden järjestämisestä ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita ja määräyksiä. Järjestäjän on taattava poliisi- ja pelastusajoneuvoille esteetön kulku heidän vaatimiinsa kohteisiin. Yleisötilaisuus on keskeytettävä tai määrättävä päättymään, jos jatkamisesta aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle. Päällystöön kuuluvalla poliisilla on oikeus keskeyttää yleisötilaisuus tai määrätä se päättymään, jolleivat muut toimenpiteet ole osoittautuneet riittäviksi.

Jouko Ikonen

Jouko Ikonen

Tutkintapäällikkö

puh: 040 570 5012

email: jouko.ikonen@suek.fi