Historia ja vuosikertomukset

Dopingvalvonta alkoi kansainvälisesti vuonna 1928. Ensimmäinen antidopingorganisaatio perustettiin Suomeen vuonna 1984. Eri vaiheiden jälkeen, kansallisen antidopingorganisaation toimintaa laajennettiin. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry aloitti toimintansa vuonna 2016.

Dopingvalvonta alkoi kansainvälisesti vuonna 1928, jolloin Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF laati listat suorituskykyä parantavista kielletyistä aineista. Pian muut kansainväliset lajiliitot seurasivat perässä. Kansainvälinen Olympiakomitea listasi kielletyt aineet ensimmäisen kerran vuonna 1968.

Antidopingtoiminta käyntiin Suomessa

Suomessa laadittiin ensimmäisiä dopingaineiden käyttöä koskevia kansallisia säännöksiä 1980-luvulla. Maamme antidopingtoiminta terävöityi vuoden 1983 yleisurheilun MM-kilpailujen myötä. Kansainvälinen Olympiakomitea hyväksyi Suomen ensimmäisen dopingtestauslaboratorion.

Suomeen perustettiin vuonna 1984 Kansallinen Dopingtoimikunta KDT. Vuonna 1990 dopingvalvonta siirtyi Liikuntalääketieteen ja testaustoiminnan edistämisyhdistys Liite r.y:n yhteydessä toimineelle Suomen Antidoping -toimikunnalle. Samana vuonna Suomi ratifioi Euroopan neuvoston dopinginvastaisen yleissopimuksen.

Maailman antidopingtoimisto WADA perustettiin vuonna 1999. WADAn tehtävänä oli vastata dopintestilaboratorioiden hyväksymisestä, ja sen piirissä kehitettiin sekä hyväksyttiin Maailman antidopingsäännöstö (hyväksytty ensimmäisen kerran vuonna 2007), johon myös Suomen antidopingsäännöstö perustuu.

ADT perustetaan

Dopingvalvontaa haluttiin kehittää Suomessa vahvasti vuoden 2001 hiihdon MM-kilpailujen jälkeen joukon suomalaisia jäätyä kiinni dopingaineiden käytöstä. Päätettiin perustaa uusi, opetus- ja kulttuuriministeriön veikkausvoittovaroin rahoittama, itsenäinen organisaatio. Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n perustamiskokous pidettiin 8.11.2001.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry aloittaa toimintansa

Eettiset asiat nousivat esiin yhä enenevissä määrin. OKM aloitti kattavat selvitykset urheilun uusien valtiosopimusten hoitamisesta käytännössä: Ministeri Lauri Tarasti esimerkiksi teki vuonna 2014 selvityksen OKM:lle urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnista Suomessa. Suunnittelu jatkui OKM:ssä ja opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti 18.11.2015 Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry perustettiin 28.1.2016. Suomen antidopingtoimikunta ADT jatkoi siirtymäkauden uuden organisaation aputoiminimenä.

SUEKin tehtävänä on vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. SUEK vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation torjunnan sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta Suomessa. SUEK on vastuussa Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen, Unescon kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen, Euroopan neuvoston katsomoturvallisuus ja -viihtyvyyssopimuksen sekä Euroopan neuvoston urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen käytännön toimeenpanosta urheilun osalta Suomessa.

SUEK on yleishyödyllinen yhteisö, jonka toimintaan kuuluvat urheilun eettiset asiat Suomessa sekä kansainvälinen yhteistyö. Yhdistys saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. SUEKilla on neljä jäsentä: Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry, Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening ry sekä Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Teemu Japisson

Teemu Japisson

Pääsihteeri

puh: 0400 878 949

email: teemu.japisson@suek.fi