Hallitus

SUEKin hallitus huolehtii SUEKin hallinnosta, taloudesta ja strategisista linjauksista.

Hallituksessa on syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja seitsemän muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, joilla on aina hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ehdottaa hallitukseen kahta tai kolmea muuta varsinaista jäsentä. Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry ja Suomen Urheilulääkäriyhdistys ry voivat kukin esittää yhtä muuta varsinaista jäsentä hallitukseen. Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean urheilijavaliokunnat voivat yhdessä esittää hallitukseen yhtä muuta varsinaista jäsentä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi esittää ensimmäistä varajäsentä sekä Suomen Olympiakomitea ry ja Suomen Paralympiakomitea ry yhdessä toista varajäsentä. Kokous ei ole sidottu ehdotuksiin.

SUEKin hallituksen kokoonpano vuosina 2020–2021

Puheenjohtaja: Pia Ek
 
Jäsenet: Merja Leinonen, Hanna-Mari Manninen, Petri Pohjonen, Petri Heikkinen, Niko Jakobsson, Panu Autio ja Olavi Airaksinen.
 
Varajäsenet: Kimmo J. Lipponen ja Riikka Juntunen.