Euroopan unioni

Euroopan unioni – 28 Euroopan maan muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto – pyrkii taistelemaan dopingia vastaan niin sääntelyn keinoin kuin valistuksen ja terveyskasvatuksen avulla.

EU tekee antidopingkysymyksissä tiiviisti yhteistyötä jäsenvaltioidensa, Euroopan neuvoston, WADA:n ja UNESCO:n kanssa. EU on antidopingtyössä keskittynyt lähinnä käsittelemään ja arvioimaan lainsäädännöllisiä kysymyksiä, kuten tietosuojaa.

 

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Lakiasiainjohtaja

puh: 0400 272 887

email: petteri.lindblom@suek.fi