Euroopan unioni

Euroopan unioni – 28 Euroopan maan muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto – pyrkii taistelemaan dopingia vastaan niin sääntelyn keinoin kuin valistuksen ja terveyskasvatuksen avulla.

EU tekee antidopingkysymyksissä tiiviisti yhteistyötä jäsenvaltioidensa, Euroopan neuvoston, WADAn ja UNESCOn kanssa. EU on antidopingtyössä keskittynyt lähinnä käsittelemään ja arvioimaan lainsäädännöllisiä kysymyksiä, kuten tietosuojaa.

 

Teemu Japisson

Teemu Japisson

Pääsihteeri

puh: 0400 878 949

email: teemu.japisson@suek.fi