Euroopan unioni

Euroopan unioni – 28 Euroopan maan muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto – pyrkii taistelemaan dopingia vastaan niin sääntelyn keinoin kuin valistuksen ja terveyskasvatuksen avulla.

EU tekee antidopingkysymyksissä tiiviisti yhteistyötä jäsenvaltioidensa, Euroopan neuvoston, WADA:n ja UNESCO:n kanssa. EU on antidopingtyössä keskittynyt lähinnä käsittelemään ja arvioimaan lainsäädännöllisiä kysymyksiä, kuten tietosuojaa.

 

Teemu Japisson

Teemu Japisson

Pääsihteeri

puh: 0400 878 949

email: teemu.japisson@suek.fi