Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto (EN) on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Sen dopingin vastainen yleissopimus on valtioiden välinen ja edistää dopingia vastaan kohdistuvien toimien kansallista ja kansainvälistä yhdenmukaistamista. Sopijamaiden pitää luoda edellytykset antidopingtyölle omissa maissaan.

EN:n antidopingsopimus solmittiin vuonna 1989. Se on nykyisin hyväksytty noin 50 maassa.

EN:n antidopingsopimuksen toteutus

EN:n dopingin vastainen yleissopimus tarjoaa yhteisiä standardeja ja velvoittaa sopimusmaita tiettyihin lainsäädännöllisiin, taloudellisiin, teknisiin ja koulutuksellisiin toimiin.  EN:n sopimuksen piirissä on tehty merkittävää työtä tukemalla Euroopan valtioita antidopingjärjestelmien rakentamisessa sekä valmistelemalla Euroopan maiden yhteisiä näkemyksiä WADAn toiminnasta, säännöstöstä ja standardeista. 

EN:n antidopingsopimuksen toteutumista seurataan arvioimalla säännöllisesti sopimusmaiden antidopingjärjestelmiä. Seurannassa tarkastellaan lainopillisia, tieteellisiä ja kasvatuksellisia kysymyksiä sekä dopingvalvonnan toteutumista.

EN:n sopimus ja sen seurantajärjestelmä ovat olleet mallina maailmanlaajuiselle UNESCO-sopimukselle. Sen voivat allekirjoittaa myös muut kuin Euroopan maat. Esimerkiksi Australia, Kanada ja Tunisia ovatkin hyväksyneet sen. Suomella on seurantaryhmän varapuheenjohtajuus vuosina 2015–2016.

Teemu Japisson

Teemu Japisson

Pääsihteeri

puh: 0400 878 949

email: teemu.japisson@suek.fi