Urheilun oikeusturvalautakunta

Urheilun oikeusturvalautakunta on urheilujärjestöistä riippumaton muutoksenhakuelin, joka käsittelee muun muassa valitusten perusteella ADT:n vahvistaman Suomen antidopingsäännöstön mukaan tehtyjä päätöksiä. Lautakunta toimii toimivaltansa piirissä myös välimiesoikeutena, jos valittaja ja järjestö, jonka tekemää päätöstä valitus koskee, niin sopivat tai valittajana oleva urheilija sitä vaatii.

Urheilun oikeusturvalautakunta perustettiin vuonna 1991.

Valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

Harri Syväsalmi

Harri Syväsalmi

pääsihteeri

puh: 040 557 7725

email: harri.syvasalmi@suek.fi