UNESCO

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO myötävaikuttaa rauhan rakentamiseen, köyhyyden vähentämiseen, kestävään kehitykseen ja kulttuurienväliseen vuoropuheluun edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän avulla. UNESCOn kansainvälisen antidopingsopimuksen tavoitteena on edistää taistelua dopingia vastaan ja ehkäistä dopingin käyttöä.

UNESCOn maailmanlaajuinen, valtioiden välinen dopingin vastainen sopimus tuli voimaan vuonna 2007.

UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen toteutus

UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen hyväksyneet valtiot sitoutuvat WADAn laatiman Maailman antidopingsäännöstön periaatteisiin ja tukemaan WADAn toimintaa. Valtiot sitoutuvat järjestämään antidopingtoimintaa omassa maassaan. Sopimuksen noudattamista seurataan sopimuksen jäsenvaltioiden raportoinnin kautta.

UNESCO myös rahoittaa antidopinghankkeita.  

UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen ratifiointi Suomessa

Suomessa eduskunta hyväksyi UNESCOn dopingin vastaisen sopimuksen 4.12.2006. Laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tuli voimaan 1.2.2007.

Harri Syväsalmi

Harri Syväsalmi

pääsihteeri

puh: 040 557 7725

email: harri.syvasalmi@suek.fi