Koulutustoiminta

Koulutuksen avulla lisätään osaamista urheilun eettisissä asioissa ja varmistetaan, että päivitetty tieto tavoittaa niin urheilijat kuin muut tärkeät kohderyhmät. SUEK tarjoaa kattavasti koulutusta eri kohderyhmille.

Koulutuksia ei järjestetä tällä hetkellä paikan päällä. Koulutuksia pyritään toteuttamaan etänä mahdollisuuksien mukaan. Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen avulla voi oppia ja varmistaa tiedot antidopingasioista.

SUEK suunnittelee ja toteuttaa koulutuksensa ja koulutusmateriaalinsa aina kohderyhmän mukaan. Antidoping- ja kilpailumanipulaatiokoulutusta järjestetään niin huipulle tähtääville nuorille urheilijoille kuin heidän tukihenkilöilleen ja muille urheilutoimijoille. Jokaisella urheilutoimijalla on vastuunsa ja oikeutensa eettisten asioiden edistämisessä.

Urheilijoiden koulutus

SUEK ottaa urheilijoiden koulutustilaisuuksissa huomioon osallistujien iän, aiemmat tiedot ja tason urheilussa. Pääteemoja ovat muun muassa:

  • urheilun eettiset asiat
  • antidopingsäännöstöihin sitouttaminen, sopimukset ja seuraamukset dopingrikkomuksista
  • kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa sekä erivapaus urheilijan lääkityksessä
  • dopingvalvonta
  • antidopingtoimijat
  • kilpailumanipuloinnin torjunta
  • katsomoturvallisuuden- ja viihtyvyyden edistäminen

Valmentajien koulutus

Urheiluseurojen valmentajien ja ohjaajien kannattaa keskustella niin dopingista kuin muista urheilun eettisistä asioista ohjattaviensa kanssa. SUEKin koulutus antaa tähän hyvät valmiudet. Ohjaaja- ja valmentajakoulutusten osiot rakennetaan yhdessä lajiliittojen ja oppilaitosten kanssa.

Urheiluseurojen koulutus

Urheiluseurat voivat järjestää urheilijoilleen ja toimijoilleen niin antidopingkoulutusta kuin kilpailumanipuloinnin torjuntaan liittyviä koulutuksia yhteistyössä SUEKin kanssa. Kohderyhmän mukaan suunniteltavia koulutuksia järjestetään lähinnä seuroille, joissa on kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita. Seurakoulutuksen hinta on 150 euroa.