Euroopan unioni

Euroopan unioni – 28 Euroopan maan muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto – pyrkii taistelemaan dopingia vastaan niin sääntelyn keinoin kuin valistuksen ja terveyskasvatuksen avulla.

EU tekee antidopingkysymyksissä tiiviisti yhteistyötä jäsenvaltioidensa, Euroopan neuvoston, WADA:n ja UNESCO:n kanssa. EU on antidopingtyössä keskittynyt lähinnä käsittelemään ja arvioimaan lainsäädännöllisiä kysymyksiä, kuten tietosuojaa.

 

Harri Syväsalmi

Harri Syväsalmi

pääsihteeri

puh: 040 557 7725

email: harri.syvasalmi@suek.fi