Antidopingasioiden valvontalautakunta

Antidopingasioiden valvontalautakunta on riippumaton elin, joka käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena.

Jos Antidopingasioiden valvontalautakunta pitää edellä tarkoitettua menettelyä tai toimintaa dopingrikkomuksena, se antaa lausunnon seuraamuksesta, joka sen tästä rikkomuksesta on määrättävä. Valvontalautakunta myös ratkaisee antidopingsäännöstössä tarkoitetuista erivapaus- ja muista vastaavista hallinnointipäätöksistä tehdyt valitukset sekä ratkaisee muut antidopingsäännöstön tulkinnasta ja soveltamisesta säännöstöön sidottujen välillä syntyneet erimielisyydet.

Antidopingasioiden valvontalautakunnan nimittää SUEKin yleiskokous. Valvontalautakunnassa on yhdeksän (kilpa)urheiluun perehtynyttä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan, kahden muun jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita. Kolmen jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava laillistettuja lääkäreitä sekä kolmen jäsenen on oltava (kilpa)urheiluun hyvin perehtyneitä asiantuntijoita. 

Antidopingasioiden valvontalautakunnan kokoonpano 2017–2018

Juristijäsenet
 

Markus Manninen, puheenjohtaja
oikeustieteen lisensiaatti, asianajaja, varatuomari ja kauppatieteiden maisteri

Esa Schön, I varapuheenjohtaja
oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

Olli Norros, II varapuheenjohtaja
oikeustieteen tohtori

Saara Raitala, varajäsen
asianajaja

Lääkärijäsenet


Heikki Laapio
lääketieteen lisensiaatti

Heikki Tikkanen
professori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri

Esa Liimatainen, varajäsen
liikuntatieteen tohtori, lääketieteen lisensiaatti, liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri

Petri Kallio, varajäsen
lääketieteen lisensiaatti
 

Urheilun asiantuntijat
 

Jan-Erik Krusberg
Kauppatieteiden tohtori, kehittämisjohtaja

Silja Kanerva
oikeustieteen maisteri

Tuuli Merikoski
filosofian maisteri

Sihteerit


Jussi Leskinen
varatuomari

Katja Tukiainen
oikeustieteen maisteri, varatuomari

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Vt-pääsihteeri
Lakiasiainjohtaja

puh: 0400 272 887

email: petteri.lindblom@suek.fi