Dopingvalvonta ja -testaus

SUEK vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingvalvontaan sisältyvät testauksen suunnittelu, näytteiden otto ja käsittely, laboratorioanalyysi, tulosten käsittely, dopingrikkomuksenkäsittely ja seuraamusten määrääminen sekä mahdollinen muutoksenhaku.

Doping

Maailman antidopingsäännöstöön perustuvan Suomen antidopingsäännöstön mukaisesti dopingilla tarkoitetaan yhtä tai useampaa dopingrikkomusta.

Suomen antidopingsäännöstöön sitoutuneen urheilijan tai muun asianomaisen henkilön tulee olla selvillä siitä, mikä on dopingrikkomus samoin kuin siitä, mitkä aineet ja menetelmät on mainittu kulloinkin voimassa olevassa Maailman Antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa.

Useimmissa urheilulajeissa dopingrikkomuksia valvotaan WADAn laatiman Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisten standardien mukaisesti. Joissakin lajeissa kansainvälisen lajiliiton säännöstöt poikkeavat WADAn säännöstöistä. Kansainvälisen lajiliiton säännöstöt ovat juridisesti urheilijoita sitovia, ja urheilijoiden tulee olla selvillä heitä koskevista säännöstöistä.

Dopingvalvonnan tarkoitus on:

  • estää terveydelle vaarallisten ja/tai suorituskykyä parantavien aineiden ja menetelmien käyttöä
  • turvata urheilijoiden oikeutta reiluun ja puhtaaseen kilpailuun
  • puolustaa tulevaisuuden urheilun oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta sekä
  • kunnioittaa urheilun ja lääketieteen etiikkaa.

Dopingtestauksen periaatteet

Dopingtestejä tekevät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman Antidopingtoimisto WADA ja kansainväliset lajiliitot. Myös kansalliset lajiliitot voivat tilata dopingtestejä SUEKilta. Suomalaisia urheilijoita voi ulkomailla testata lisäksi kyseisen maan kansallinen antidopingorganisaatio.

SUEKnoudattaa testaustoiminnassaan WADAn Kansainvälistä testaus- ja tutkintastandardia. Standardi varmistaa testimenettelyn laadun, luotettavuuden ja yhdenmukaisuuden niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Dopingnäytteet analysoidaan WADAn akkreditoimissa ja valvomissa laboratorioissa.

Katja Huotari

Katja Huotari

testauspäällikkö

puh: 040 843 3897

email: katja.huotari@suek.fi