Dopingia koskeva lainsäädäntö

Dopingin käyttö ja levittäminen on Suomessa kiellettyä urheilun sisäisten kansainvälisten ja kansallisten säännöstöjen mukaan. Suomessa ei ole lainsäädäntöä, jonka perusteella voitaisiin rangaista dopingin käytöstä, huumausaineiden käyttöä lukuun ottamatta. Suomen rikoslaissa on kielletty laiton dopingaineiden valmistus, maahantuonti ja levittäminen sekä hallussapito levittämistarkoituksessa. 

Dopingaineiden maahantuontia ja levittämistä säännellään Suomessa rikoslain luvussa 44. Dopingaineiden käyttöä koskevat myös lääkelaki sekä rikoslain salakuljetusta, laittomaan tuontitavaraan ryhtymistä ja huumausaineita koskevat säädökset.

Rikoslaki

Dopingrikokset lisättiin rikoslakiin 1.9.2002. Rikoslaissa kriminalisoitiin tällöin laiton dopingaineiden valmistus, maahantuonti ja levittäminen sekä hallussapito levittämistarkoituksessa. Dopingaineiden käyttöä ei ole kriminalisoitu. Rikoslain mukaan dopingaineena pidetään:

  • synteettisiä anabolisia steroideja ja niiden johdannaisia
  • testosteronia ja sen johdannaisia
  • kasvuhormonia ja
  • kemiallisia aineita, jotka lisäävät testosteronin, sen johdannaisten tai kasvuhormonin tuotantoa ihmiskehossa.

Tämä luettelo on huomattavasti suppeampi kuin urheilussa kiellettyjen lääkeaineiden lista. Tämä johtuu siitä, että rikoslain dopingrikoksia koskevien säännösten tarkoituksena on suojata dopingaineiden väärinkäyttöön liittyviltä terveydellisiltä riskeiltä. Rikoslaissa luetellaan siksi ainoastaan aineet, joihin liittyy todettu lääketieteellinen riski. Rikoslaissa on erityisesti pyritty suojelemaan alaikäisiä. 

Rikoslaki korostaa dopingin laittoman maahantuonnin ja levittämisen merkitystä rikoksina. Rikosoikeudellinen vastuu on erityisesti henkilöillä, jotka myyvät tai välittävät dopingaineita urheilijoille. Mikäli toinen urheilija tai valmentaja hankkii ja luovuttaa urheilijalle dopingaineita, hän syyllistyy dopingrikokseen. Myös lääkäri voi joutua syytteeseen dopingrikoksesta, mikäli hän määrää reseptillä tai muutoin luovuttaa ilman lääkinnällistä tarkoitusta dopingaineita urheilijalle.

Rangaistukset

Dopingrikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Törkeästä dopingrikoksesta voi saada vähintään neljän kuukauden ja enintään neljän vuoden vankeusrangaistuksen. Törkeässä dopingrikoksessa:  

  • rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä dopingainetta
  • tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä
  • rikoksentekijä toimii rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä tai
  • dopingainetta levitetään alaikäisille.

Jos dopingrikos arvioidaan vähäiseksi, tekijä tuomitaan lievästä dopingrikoksesta sakkoon.


 

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Lakiasiainjohtaja

puh: 0400 272 887

email: petteri.lindblom@suek.fi