Astmalääkitys

Osa astmalääkkeistä on sallittuja urheilussa. Joidenkin astmalääkkeiden käyttöä varten urheilijan tulee kuitenkin hakea erivapautta.

β2-agonistit (avaavat astmalääkkeet):

 1. Keuhkoinhalaatioina käytettävät formoteroli (enintään 54 mikrogrammaa vuorokaudessa), salbutamoli (korkeintaan 800 mikrogrammaa 12 tunnin aikana eli enintään 1600 mikrogrammaa vuorokaudessa) ja salmeteroli (enintään 200 mikrogrammaa vuorokaudessa) ovat sallittuja. Korkeammin annoksin ja muulla tavoin annosteltuina (esimerkiksi tabletteina tai mikstuurana) niiden käyttö on urheilussa kiellettyä ja vaatii erivapauden hakemisen.

 2. Muut β2-agonistit (esimerkiksi fenoteroli, terbutaliini ja vilanteroli) ovat urheilussa kiellettyjä. Niiden käytölle tulee hakea erivapautta.

Glukokortikoidit (hoitavat astmalääkkeet):

 1. Keuhkoinhalaatioina käytettävät glukokortikoidit ovat urheilussa sallittuja.
 2. Glukokortikoidit ovat kiellettyjä suun kautta annosteltuina (tabletteina). Niiden käytölle tulee tarvittaessa* hakea erivapautta.

* Glukokortikoideja testataan vain kilpailutapahtumien yhteydessä otetuista dopingnäytteistä. Tabletteina annosteltuna niiden varoaika on noin seitsemän vuorokautta.

Sairauskertomusta koskevat vähimmäisvaatimukset

Kun urheilija hakee erivapautta astmaan tai astman kaltaisiin tiloihin käytettävään lääkitykseen, sairauskertomuksessa tulee esittää vähintään:

 1. Astmaan liittyvä täydellinen sairaushistoria.
 2. Tulokset lääkärin suorittamasta kliinisestä tutkimuksesta, erityisesti hengityselimistön osalta.
 3. Spirometrialöydökset, mukaan lukien uloshengityksen sekuntikapasiteetti (FEV1).
 4. Jos spirometrialla on osoitettavissa hengitysteiden ahtautumista, toistetaan spirometria lyhytvaikutteisen β2-agonistin inhalaation jälkeen keuhkoputkien supistumisen palautuvuuden selvittämiseksi.
 5. Mikäli keuhkoputkien supistuminen ei ole palautuvaa, osoitetaan keuhkoputkien poikkeava supistumistaipumus jollain soveliaalla altistuskokeella.
 6. Tutkimuksen suorittaneen lääkärin koko nimi, erikoisala ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti ja faksi).
 7. Lääketieteelliset perusteet sille, miksi hoidoksi vaaditaan juuri kyseinen urheilussa kielletty lääkeaine, jos sille on olemassa teholtaan vastaava, urheilussa sallittu vaihtoehto.
Anna Simula

Anna Simula

farmaseutti, erivapaudet

puh: 0400 338 510

email: anna.simula@suek.fi

Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Lääketieteellinen asiantuntija

puh: 0400 801 411

email: pekka.rauhala@suek.fi