Arkisto 2018

« Takaisin

Tietoa erivapausmenettelystä

Erivapaus (Therapeutic Use Exemption, TUE) on antidopingorganisaation urheilijalle myöntämä lupa käyttää kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainittua ainetta tai menetelmää sairautensa hoitoon.

Myös urheilijat sairastavat, ja heillä on oikeus asianmukaiseen lääketieteelliseen hoitoon. Erivapausmenettely mahdollistaa urheilijoiden oikeuden urheilla ja kilpailla sairaudestaan riippumatta sekä saada tarvitsemansa lääkitys tai hoito. Sairaus voi olla lyhytkestoinen kuten allerginen kohtaus tai koko elämän kestävä kuten esimerkiksi diabetes. Lääkityksen tai menetelmän tulee olla urheilijan hoidon kannalta välttämätön, eikä muuta vaihtoehtoista sallittua hoitoa ole. Urheilija ei myöskään saa saada lääkityksestä tai menetelmästä etua muihin urheilijoihin nähden.

Määräaikaisen erivapauden myöntää lääkäreistä koostuva erivapauslautakunta Maailman antidopingtoimisto WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. Kaikkien erivapauksien tulee täyttää samat WADAn kriteerit, mutta kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita koskevat erilaiset hakumenettelytavat. Suomessa kansallisen tason erivapaudet myöntää Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n Erivapauslautakunta. Kaikki kansainvälisen tason urheilijoiden erivapaudet arvioi kansainvälisen lajiliiton lääkäreistä koostuva riippumaton lautakunta, jolta kaikki saman lajin kansainväliset huippu-urheilijat hakevat erivapautensa. Koska sama asiantuntijapaneeli arvioi kaikki lajin eri maiden urheilijoiden erivapaudet, yhteneväinen linja säilyy.

Olympialaisissa ja paralympialaisissa urheilijoiden hakemukset arvioidaan vielä uudelleen Kansainvälisen Olympiakomitean tai Kansainvälisen Paralympiakomitean riippumattoman Erivapauslautakunnan toimesta.

Maailman antidopingtoimisto WADA monitoroi niin kansalliset kuin kansainväliset erivapauspäätökset. WADA voi myös uudelleen arvioida päätökset. Heidän tehtävänä on taata, että linja on yhteneväinen niin kansainvälisesti kuin eri lajien välillä. WADA voi peruuttaa jo myönnetyn erivapauden, jos erivapauskriteerit eivät täyty.

Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainitulle hoitomuodolle, jos urheilija pystyy osoittamaan, että jokainen seuraavista ehdoista täyttyy:

a. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö on urheilijan hoidon kannalta välttämätöntä, ja siitä pidättäytyminen aiheuttaisi merkittävää haittaa urheilijan terveydelle.

b. Kielletyn aineen tai menetelmän hoidollinen käyttö ei saa tuottaa urheilijalle ylimääräistä hyötyä terveisiin urheilijoihin verrattuna. Hoito ei saa kohottaa urheilijan suorituskykyä korkeammalle tasolle kuin millä se olisi ilman sairauden aiheuttamaa haitallista vaikutusta suorituskykyyn. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä elimistön omien hormonien luonnostaan matalan tason nostamiseksi ei katsota hyväksyttäväksi hoitokeinoksi.

c. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttöä ei ole mahdollista korvata muulla asianmukaisella hoitovaihtoehdolla.

d. Kielletyn aineen tai menetelmän käytön syy ei saa olla seurausta aiemmasta (ilman erivapautta tapahtuneesta) kielletyn aineen tai menetelmän käytöstä, mikäli kyseinen aine tai menetelmä on ollut kielletty käytön ajankohtana.

 

SUEK 10.3.2018

 

Susanna Sokka

Susanna Sokka

viestintäpäällikkö

puh: 040 740 7477

email: susanna.sokka@suek.fi