Arkisto 2011

« Takaisin

ADT vastasi Lallukan selvityspyyntöön

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry on 18.11. tekemällään päätöksellä vastannut maastohiihtäjä Juha Lallukan asianajajan tiistaina 15.11. esittämään selvityspyyntöön salassapitovelvollisuuden noudattamisesta koskien Lallukan B-näytteen analysointiajankohtaa.

ADT:n hallitus kutsui ulkopuolisen selvitysmiehen, työtuomioistuimen presidentti (emeritus), varatuomari Pekka Orasmaan selvittämään, miten ADT:n työntekijät ovat noudattaneet henkilökohtaisin kirjallisin sopimuksin korostettua antidopingsäännöstöön perustuvaa vaitiolovelvollisuuttaan.

Selvitystyö on aloitettu, ja sen raportti tullaan toimittamaan asianosaisille heti sen valmistuttua.

Suomen antidopingsäännöstön salassapitosäännösten mukaan ADT tai urheilujärjestöt eivät saa kertoa dopingepäilystä tai positiivisesta testituloksesta muille kuin säännöstön kohdassa 14.4. määrätyille tahoille ennen kuin valvontalautakunta ja lajiliitto ovat antaneet päätöksen asiassa. Nämä säännökset eivät kuitenkaan koske dopingrikkomuksesta epäiltyä urheilijaa ja hänen lähipiiriään.

Lisätietoja:
Kari-Pekka Tiitinen
ADT – hallituksen puheenjohtaja
gsm 040 556 9002