Antidopingtyön sopimukset ja säännöstöt


Antidopingtyötä säädellään monilla kansainvälisillä ja kansallisilla sopimuksilla, jotka kaikki tähtäävät reiluun, tasa-arvoiseen ja puhtaaseen urheiluun. Suomen valtio on mukana näissä kansainvälisissä sopimuksissa ja antanut ADT:lle tärkeän tehtävän vastata koko dopingvalvonnasta maassamme.   

ADT:n toimintaa säätelevät UNESCOn antidopingsopimus ja Euroopan neuvoston dopingin vastainen sopimus, jotka Suomen eduskunta on hyväksynyt. Nämä sopimukset edellyttävät, että Suomen valtio järjestää antidopingtoimintaa maassamme sopimusten edellyttämällä tavalla. Tämä tehtävä on annettu ADT:lle.

Suomen valtio on myös UNESCO-sopimuksen kautta sitoutunut tukemaan Maailman Antidopingtoimisto WADAa ja siihen, että Suomessa noudatetaan WADAn hyväksymää Maailman antidopingsäännöstöä. Suomen antidopingsäännöstö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) luo edellytykset ADT:n toiminnalle.

Lajiliitot ovat sitoutuneet noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä OKM:n rahoituksen ja omien sääntöjensä kautta. Lajiliitolla on oltava oma antidopingohjelma.
 

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Lakiasiainjohtaja

puh: 0400 272 887

email: petteri.lindblom@suek.fi