ADT:n koulutustoiminta

Tietämättömyys ei saa olla syy dopingrikkomukseen. Siksi ADT tarjoaa antidopingkoulutusta urheilijoille ja heidän lähipiirilleen, kuten valmentajille. 

ADT suunnittelee ja toteuttaa koulutuksensa ja koulutusmateriaalinsa kohderyhmän mukaan. ADT järjestää antidopingkoulutusta etenkin huipulle tähtääville nuorille urheilijoille, jotka kuuluvat dopingtestauksen piiriin. Antidopingasioiden käsittely on osa nuorten eettistä kasvatusta ja kasvamista terveisiin elämäntapoihin ja reiluun peliin.

Urheilijoiden koulutus

ADT ottaa urheilijoiden koulutustilaisuuksissa huomioon osallistujien iän, aiemmat tiedot ja tason urheilussa. Pääteemoja ovat:

  • antidopingsäännöstöihin sitouttaminen, sopimukset ja seuraamukset dopingrikkomuksista
  • kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa sekä erivapaus urheilijan lääkityksessä
  • dopingvalvonta ja
  • antidopingtoimijat.

Valmentajien koulutus

Urheiluseurojen valmentajien ja ohjaajien kannattaa keskustella dopingista ohjattaviensa kanssa. ADT:n koulutus antaa tähän hyvät valmiudet. Ohjaaja- ja valmentajakoulutusten antidopingosiot rakennetaan yhdessä lajiliittojen ja oppilaitosten kanssa.

Urheiluseurojen koulutus

Urheiluseurat voivat järjestää urheilijoilleen ja toimijoilleen antidopingkoulutuksia yhteistyössä ADT:n kanssa. Kohderyhmän mukaan suunniteltavia koulutuksia järjestetään lähinnä seuroille, joissa on kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita. Seurakoulutuksen hinta on 150 euroa.